• Konu Başlıklarına ait Mesaj içerikleri Misafirlere Blur sistemi ile karartılmıştır. İçeriği net olarak görüntülemek için üye olmanız gerekmektedir.

Çözümlendi | Kilitli Personel Maaş Hesaplama Programı Alımı

Durum
Üzgünüz bu konu Çözüldüğü için Kapatılmıştır. Yeni Başlık açarak sorunuzu yazın..

R.P.

Uzman Mutemet & Moderatör

Yönetici
Moderatör
Uzman Mutemet
Altın Üye
Kayıtlı Üye
Katılım
7 Mayıs 2018
Mesajlar
1,561
Puanları
328
Yaş
59
Çalıştığınız Bakanlık
M.E.B.
Çalıştığınız İl/İlçe
Nevşehir / Merkez
Yazılım ve Bilgisayar Proğramları Taşınır Kaydı
Bilgisayar yazılımları/programları 267 gayrimaddi hak alımları hesap kodunda hesaplara alınır. Taşınır Mal Yönetmeliği eki kod listesinde 267 Hesap Kodunun karşılığı bulunmamaktadır. Nitekim Taşınır Mal Yönetmeliği’nin 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendine göre, “taşınır” Eşya Hukuku’ndaki taşınır kavramından farklı olarak “çeşitleri ile kod numaraları Yönetmeliğe ekli Taşınır Kod Listesinin (A) ve (B) bölümlerinde gösterilen taşınırları” ifade eder. Taşınır Kod Listesinin (A) ve (B) bölümlerinde “bilgisayar yazılımı/bilgisayar programı” adı altında herhangi bir tanıma yer verilmediğinden Taşınır Mal Yönetmeliği anlamında bilgisayar programı veya yazılımı bir taşınır türü değildir. Dolayısıyla Taşınır İşlem Fişi düzenlenmez ve taşınır kayıtlarına alınmaz.
AÇIKLAMA:
İhale mevzuatı Açışından Bilgisayar Proğramı Alımlarının Hukuki Niteliği
4734 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesindeki “hizmet” tanımı içerisinde geçen “bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetleri” ibaresinin içeriğinin açık ve net bir şekilde ortaya konulmaması ve de “mal” tanımı içerisinde geçen “taşınır ve taşınmaz mal ve haklar” ibaresinden sadece fiziki varlığı olan malların anlaşılması nedeni ile idarelerce bilgisayar programlarının niteliği hatalı bir şekilde hizmet olarak vasıflandırılarak hizmet alımı çerçevesinde alımı yapılmaktadır. Oysa ki hukuki niteliği itibariyle gayrimaddi bir hak olan bilgisayar yazılımlarının bu sebeple mal alımı çerçevesinde alıma konu edilmesi gerekmektedir. Buradan hareketle alıma konu edilen unsur genelin kullanımına sunulmuş olan ya da kişi veya kuruma özel olarak üretilmiş olsa dahi kaynak/çekirdek kod dâhil programı oluşturan tüm komut ve işlem satırlarının kısacası programın mülkiyeti satıcıya ait olacak ve de satım ile sadece o programın kullanım hakkının veya dağıtılması, çoğaltılması gibi işlemler için lisans hakkının devri amaçlanıyor ise bu durumda alıma ve sözleşmeye konu edilen unsurun programın malikine sağladığı “hak” olduğundan söz konusu alım “mal” alımı olacaktır. Nitekim 4734 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesindeki mal tanımından da aynı anlamı çıkarmaktayız. Ancak, alıma konu edilen unsur, salt alımı yapacak idarenin istekleri doğrultusunda münhasıran alımı yapan idare için, açık ya da lisanlı mevcut bir kaynak/çekirdek kod üzerine yazılmak ya da kaynak/çekirdek kodların dahi baştan yazılması suretiyle bir program yazılıp geliştiriliyor ve kullanıma hazır halde teslim ediliyor ise burada baskın unsur idare adına bir hizmetin ifası, bir işin görülmesi olduğundan ve neticede ortaya çıkan programın mülkiyeti bu surette idareye ait olacağından bu durum 4734 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesindeki “hizmet” tanımı bağlamında yer verilen yazılım hizmeti kavramına vücut vereceğinden bu halde söz konusu alım “hizmet” alımı olacaktır.
 

Ekli dosyalar

Durum
Üzgünüz bu konu Çözüldüğü için Kapatılmıştır. Yeni Başlık açarak sorunuzu yazın..
Üst Alt