• Konu Başlıklarına ait Mesaj içerikleri Misafirlere Blur sistemi ile karartılmıştır. İçeriği net olarak görüntülemek için üye olmanız gerekmektedir.

Köşe Yazıları MEB Öğretmen Hizmet Birleştirmesi Nasıl Yapılır

H.Tuğrul SÜMER

Site Admin

Yönetici
Site Yöneticisi
Katılım
30 Eylül 2014
Mesajlar
5,982
Puanları
403
Yaş
52
Çalıştığınız Bakanlık
TEKEL | MEB | Emekli
Çalıştığınız İl/İlçe
Balıkesir/Edremit
Hizmet birleştirilmesi; memurların memuriyete başlamadan önce veya memuriyetten ayrılarak T.C. Emekli Sandığı dışında herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna (Sosyal Sigortalar Kurumu ve BAĞ-KUR) pirim ödemek suretiyle geçen hizmetlerinin, Memur olduktan sonra T.C. Emekli Sandığına tabi hizmetleri ile birleştirilerek emeklilik müktesebinin yükseltilmesi işlemleridir.
Yani bir memur, memur olmadan önce SSK yada bağ-kurlu olarak çalıştığı yıllarda ödediği prim ve günlerin emekliliğine sayılması yönünde, bu günlerini ve primlerini memurluktaki kesenekleri ile birleştirmesidir.
Bu birleştirme kanun öncesi memurlarda geçerlidir. Kanun sonrası memur olanlarda bu birleştirme yapılmamaktadır. Kişinin 2008 öncesi hizmeti var ise (memur, işçi, Bağ-Kur) hizmet birleştirmesi eski mevzuata göre yapılacaktır. 2008 yılı Ekim ayı başından itibaren ilk defa sigortalı olanlar bu işlemi yapmayacaklardır.
Bu duruma göre kanun öncesi memur olanlar nasıl bir işlem yapacak ve bu işlemleri ne zaman yapacaklar. Bu işlemleri emekliliğine yakın bir zamandamı yapmalıdırlar yoksa emekliliğine az bir zaman kalamı yapmalıdırlar.
Hizmet birleştirmesi memurlukta emekliliğe esas aylıkta değerlendirilmektedir. Yani emekli olduğunuzda bu gün ve primler emekli maaşınızda işinize yarayacaktır. Yoksa memurluktaki ödemeye esas derece ve kademede bir etkisi yoktur.

Öncelikle 2008 yılı Ekim ayı öncesi memur olup, bu memuriyetinden önceki çalışmış olduğu SSK yada bağkur hizmetlerinin nasıl hizmet birleştirmesi yapılacağını açıklayalım.
Ben Milli Eğitim Müdürlüğünden mutemet olarak emekli olduğum için MEB personelleri üzerinden örnekler verceğim. Her kurumun ayrı bir işlemi vardır.
Öncelikle 2008 yılı Ekim öncesi memur olan memur için yazımda "Öncesi" tanımlamayı kullanacağım. Zaten sonrasına hizmet birleştirme olayı yok ama yinede öyle yazmam icab ediyor.

Not: Bu Hizmet birleştirme hesaplamasını dışarıdan ücret karşılığı yapılmaktadır. Ben Emekli olduğum için bunu ücretli yapıyorum.

MÜRCAAT:
Müracaat Eden Personelin

Emekliye ve Ödemeye esas Derece Kadamesi şu an 1/4 olarak örneklemeye başlıyoruz.
Öncesi personel Hizmet birleştirmesi için bağlı olduğu kuruma Hizmet Birleştirmesi için dilekçe vermesi gerekiyor.
…………………………………………..………………… MÜDÜRLÜĞÜNE
… / … / ….. tarihinde (ilk atama / açıktan atama) kadrolu öğretmen olarak atandım. Bu tarihten önceki SSK / BAĞ-KUR hizmetlerimin birleştirilmesini istiyorum.
Gereğini arz ederim
Bu dilekçe ile bağlı olduğu okul Müdürlüğüne dilekçesini verecek.


Okul Müdürlüğü ilgilinin dilekçesini İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne üst yazı ile gönderecek. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özlük tarafından SGK'ya yazı yazarak bu kişinin SSK dökümlerini resmi olarak isteyecek. Daha sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilecek.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü bu kişinin hizmet yıllarını hesaplayarak Valilik oluru alır.

1.JPG
Valilik oluru alındıktan sonra hizmet dökümü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilir.
2.JPG

Çizelgeye göre hesaplamaya geçiyoruz.
Önce Hizmet Birleştirilmeden önceki kesilmiş emekli keseneklerini yıllara göre işliyoruz. Liste çok uzun olduğu için ilk başı ile on bitişin resimlerini ekledim.
3.JPG
Liste arası bu periyodiğe göre devam ediyor en sonuda bu şekil ile sona eriyor..
4.JPG

Bu işlem sonrası tüm girişler bitti. Burda 1/4 geldiği tarihten itibaren son maaş gününe kadar 1/4 devam edilecek. Ben Mayıs 2018 maaş döneminden önce hazırladım. Dikkat edilecek husus Mayıs 2018 maaşı almadan bu işlemin yapılarak fark keseneklerinin yatırılması.

Şimdi Hizmet Birleştirilmeden önceki kesilmiş emekli kesenekleri işlemini bitirdik. Sıra Hizmet Birleştirilme Onayından sonra kesilecek emekli kesenekleri hesaplamasına geçiyoruz.

5.JPG
Liste arası bu periyodiğe göre devam ediyor en sonuda bu şekil ile sona eriyor..
6.JPG

Artık her iki tablomuzu işledik ve arasındaki farkı hesaplayacağız. Buna ait bir icmal sayfası oluşturuyoruz.
7.JPG

Her iki kesenek farkını hesapladıktan sonra 185,06 TL'yi malmüdürlüğüne yatırtıyoruz. Burdaki hesaplamada şöyle bir mantık var.
B Tablosundaki çıkan, A Tablosundaki veriden büyükse çıkanı yazıyoruz, küçük ise sıfır geçiyoruz.
Bu icmal sonrası kişiye bir ödeme detayı vererek malmüdürlüğüne ödenmesi için yolluyoruz.
bu evrak ile,
Personelin Okuluna ait 13.1.33.62.285 Bütçesine para yatırılacak.
8.JPG

Kişi gerekli ödemeyi yaptıktan sonra artık onun işi bitmiştir. Sıra Mutemet işlemlerindedir.
Bu işlemler sırasında şu evrakların hazırlanması lazım.
1. Evraklar çoğaltılıp 5 takım olacak Okul/Kurum Müdürü tarafından imzalanıp mühürlenecek terfi onayları aslı gibidir yapılacak.
2. Önce 1 Takım dosya ile Kişinin ödemesi gereken %16 ve artışın yarısı Malmüdürlüğü veznesine nakit olarak ödenecek ve verirlerse 4 nüsha dekont alınacak.
3. Bordro-Hizmet Belgesi-Kaymakamlık Onayı terfisi ve dekont bunların tamamı 1 takım olur.
4. 2 Takımı Özlük bürosuna
5. 2 takım mutemet tarafından ilgili ayın maaş klasörüne konulacak.
Şimdi bu işlemler için maaştan öncesi yapılması gerektiğini vurgulamıştık. Maaştan önce mutemet KBS'sisteminde şu değişiklikleri ilgili Valilikoluruna göre yapması gerekiyor.

010.JPG
Bunu maaştan önce girmiş olmalıki Mayıs-2018 maaşında artık yeni kıdeme göre emekli kesenekleri kesilip txt içine yansısın.
Şimdi Maaşlar bitti ve Emekli kesenekleri göndermeye geldik. Malmüdürlüğüne yatırılan miktar bizim emekli kesenklerimiz ile tutmayacaktır. Çünkü Malmüdürlüğüne okulun bütçesinden dolayı kesenlere giriş yapıldı.
Mayıs 2018 Maaş sonrası Emekli Keseneklerinde txt dosyasına İntibak Tahsisi hücresine
ÖNEMLİ:Malmüdürlüğü ile Maaş kesenkeleri tutmaması halinde Malmüdürlüğüne yatırılan bedel txt manuel
olarak İntibak Tahsis hücresine ilave edilecek
. Bu toplamı yapmazsanız kişinin İntibak Tahsisi askıda kalır. Sadece para ödemekle bu iş olmuyor. İlgilinin txt bildiriminde olması lazım.
Yani txt dosyanızı açtığınızda İNTİBAK TASHİHİ kısmında örneğimize göre 159,84 çıkacak. Siz bunu 159,84+185,06=344,90 olarak değiştireceksiniz. Çünkü Kişi %16 ve G.Z. elden yatırdığı için KBS sistemine yansımıyor. Malmüdürlüğü elden yatırlan parayı Emekli sandığına yollayacak ama bildirimde sizin göstermeniz gerekiyor bu nedenle txt intibak kısmına ilave edilmesi lazım.
BU İŞLEMLER AYIN 1-5 ARASI YAPILIP VEZNEYE ÖDENMESİ VE MALMÜDÜRLÜĞÜNÜN BU ELDEN YATIRILANLARI EMANETTE BEKLETİP MAAŞ İLE BİRLİKTE EMEKLİ SANDIĞINA GÖNDERMESİNİ SÖYLEYİN. ERKEN GÖNDERİLİRSE MAAŞ İLE MALMÜDÜRLÜĞÜ KESENEKLERİ TUTMAZ. EMEKLİ KESENEKLERİ ONAYLADIKTAN SONRA MALMÜDÜRLÜĞÜNE GİDİP KONTROLÜ SAĞLAYIN.

9.JPG

Bu işlem sonrası artık hesaplarınız tutmuş olacak.
Böylece önceki yıllarda ödenen sigorta primlerinin kesenek farkı ödenerek Hizmet Birleştirmesini bitirmiş olduk.
Bunda sonraki maaşları normal olarak devam edecek.

Peki bu birleştirme erken yapılalımı, yoksa emekliliğe az kalamı yapılmalı. Bazıları erken yapılası halinde keseneklerin yüksek olacağı yönünde düşünüp emekliliğine az zaman kala yaptırmak istemektedirler. Şunu unutmayalım ne kadar erken yaparsanız keseneklerin yüksek kesilmesi sizin yararınızadır. Bu işlemi emekliliğe son 1 yılkala yaptıranlar bunun hiç bir faydasını göremezler.
Bu önreğimizdeki memur 1/4 lduğu zaman gelmiş hizmet birleştirmesi yapmış. Mesela 4/3 olan bir memur çalıştığı eski yılları birleştirip farkı öderse Emekliliğe esas derece ve kadaeme 1/4 kadar gelebilir. Buda çalışma yıllarının çok olmasına bağlı. Primi 1/4 kesilen bu kişi emekli olduğu zaman emsalerinden çok daha fazla emekli maaşı alacaktır.


Mutemet İçin Önemli:
Burda dikkat edilmesi gereken Mutemet KBS sistemine girerken, diyelimki Ödemeye esas 4/1 - 1600 ek göstergeye sahip. Hizmet birleştirmesi yaptı ve bu memur Emekliye esas 1/4 getirdi. KBS'de Emekliye esas Kademe ve derecesini 1/4 yaptığından Ek göstergeyi 2200 yapmayacak. 1600 kalacak..Dayanağı ise şu kanundur.

Forum Dışı Alıntıdır

5434 sayılı kanun Ek Madde 48:
a) Aylıklarını personel kanunlarına göre alan iştirakçilerin emeklilik keseneklerine; emekli keseneğine esas aylık derece ve kademelerinin gösterge rakamlarına almakta oldukları ek gösterge rakamları eklenmek suretiyle bulunacak rakamın her yıl Bütçe Kanununda tespit edilen katsayı ile çarpımı sonunda bulunacak tutar esas alınır. (Son cümle mülga: 21/4/2005
– 5335/29 md.)


Emekliliğe esas derecesi değişmeyenler de sıkıntı olmaz ancak hizmet birleştirme sonucunda emekliliğe esas derecesi değişir ve emekliliğe esas ek göstergesini yeni dereceye göre (emekliliğe esas dereceye) belirlerseniz hata yapmış olursunuz. Ödemeye esas ek göstergesine göre hesaplama yapılması gerekiyor.
Diyelim ki bu şekilde emekliliğe esas ek göstergesi yanlış (yanlış derken fazlayı bahsediyorum daha düşük girmeye çalışırsanız kesenek sistemi kabul etmiyor zaten ) girildi ne olur. Kişiden fazla kesenek kesilerek kişi zarara uğratılır.
Peki bu durumun personele faydası var mı? İlk bakışta emekli olacağı zaman faydası var gibi görünüyor yani emekli maaşı ve ikramiyesi fazla yatacak gibi duruyor ama SGK gerekli incelemeyi yapmadan maaş bağlamıyor siz yüksekten ödeseniz de SGK olması gerekenden emekli ediyor.

Tüm yazı içeriği ve görseller mutemetler.com sitesine aittir.

MEB'de çalışıp Hizmet birleştirmesi yaptırmak isteyenler olursa htsumer@hotmail.com.tr adresinden irtibata geçebilirler..
 
Son düzenleme:
Üst Alt