• Konu Başlıklarına ait Mesaj içerikleri Misafirlere Blur sistemi ile karartılmıştır. İçeriği net olarak görüntülemek için üye olmanız gerekmektedir.

Köşe Yazıları İhraçtan Göreve İade Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Eren Yasin

V.I.P

Altın Üye
Kayıtlı Üye
Katılım
29 Ocak 2018
Mesajlar
1,588
Puanları
318
Çalıştığınız Bakanlık
Adalet Bakanlığı
OHAL Komisyonu kararı ile göreve iade edilen personele ödenecek geçmişe dönük maaşların yasal dayanağı:
31/07/2018 tarihli ve 7145 Sayılı Kanun'un 22 inci Maddesinin 1 inci Fıkrası:
...Bu kapsamda göreve başlayanlara, kamu görevinden çıkarılma tarihlerini takip eden aybaşından göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenir. Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz.”
Hükmünü içermektedir. Bu kanun maddesine istinaden OHAL Komisyonu tarafından göreve iade edilen personelin maaşını geçmişe dönük ödemekteyiz.
Adsız.png
İhraç edilen personelin göreve iade edilmesi sonrası kesenek/primlerin SGK ya bildirilmesi ile ilgili konuları daha önce paylaşmıştık;
İlgili personelin KBS de tekrar aktif hale getirilmesi için personelin Muhasebat Genel Müdürlüğündeki OHAL referans tablosundan (nam-ı diğer kara liste) çıkarılması gerekiyor. Bu konuda ilgili bilgiyi İhraçtan Göreve İade Kesenek/Primlerin SGK ya Bildirilmesi. (5434) konusunda bulabilirsiniz.

4688 Sayılı Kanun
Üyelik ödentisi
Madde 25- (Değişik: 24/6/2004-5198/4 md.)
....(Değişik ikinci fıkra: 1/7/2006-5538/14 md.) Aylık üyelik ödenti tutarı; kamu görevlisinin kadro ya da pozisyonuna bağlı ve her ay mutat olarak ödenmekte olan damga vergisine tâbi aylık brüt gelirleri toplamına, sendika tüzüğünde belirtilen oran uygulanmak suretiyle hesaplanır. Ödenti tutarı, 15 inci derecenin birinci kademesinden aylık alan Devlet memurunun damga vergisine tâbi brüt gelirleri toplamının binde dördünden az, otuzda birinden fazla olamaz.
Sendika tüzüğüne, üyelik ödentisi dışında her ne ad altında olursa olsun, üyelerden başka bir kesinti yapılmasını öngören hükümler konulamaz. ...
Sendika aidatı ile ilgili madde üstte belirtildiği gibi ancak bu 1/3 oranındaki ödemede sendika aidatının kesilmesi gerekir.
https://www.mutemetler.com/forum/konu/14-guenluek-katsayi-farkinda-bes-ve-sendika-kesintisi.5799/
Düzeltme: KHK ile ihraçtan iade edilen personellere sendika ödeneği ödenmemesi ile görüş yazısı mevcut.
KHK ile iade sendika ödeneği konusu
Maaşları KBS den hesaplamadan önce sendika kesinti bilgilerini silmeniz gerekecek.
Göreve iade edilen personeliniz varsa öncelikle 1/3 maaşlarının ödenmesi gerekmektedir. Bu ödemeyi ihraçla, OHAL KHK larındaki maddelerle karıştırmayın. Konunun başındaki kanun düzenlemesinde; ihracı takip eden aybaşından göreve iade arasındaki süreç için ödeme ile ilgili hüküm var ancak açığa alınması KHK ile olmadı, disiplin amiri tarafından yada ilgili kurum üst yöneticisi tarafından açığa alındı. Açığa alınma işlemi KHK ile olsaydı 1/3 maaş ödemesini yapmamamız gerekirdi. İyi ama ihraç tarihini takip eden aybaşından itibaren diyor öncesini ödeyemeyiz diye ısrar edenlere şunu söylemek istiyorum; ihraç tarihinden sonraki günler için kişi borcu çıkartılmamıştı, aybaşında ödenen maaş personelde bırakılmıştı. Bu yüzden takip eden ay başından itibaren ibaresi mevcut. Tekrar belirtmek istiyorum; KHK ile açığa alınmadı personel. Disiplin amiri vs açığa aldı. Çıkarılan kanunun personelin mağduriyetini gidermek adına düzenlendiği düşünülürse, 1/3 maaş ödemesinin engellenmesi söz konusu olamaz.
1/3 maaş ödemesi ile ilgili olarak;
Kişi borcu çıkarıp kesenek/primleri SGK dan istemiş ve bu tutarlar halen Muhsabe/Mal Müdürlüğüne gelmemişse SGK ya durumu açıklayıcı bir yazı yazarak iade isteminin iptal edilmesini belirtin. Kayıtlarında "açıkta" şeklinde geçiyorsa düzeltsinler. Kişi borcu olarak tahsil edilen tutarı da ilgili personelin hesabına yatırmaları için muhasebe birimine üstyazı ile müracaat edin.
Kesenek/primler SGK tarafından iade edilmişse yada bu tutarları ihraç edilen personelden tahsil etmişseniz muhasebe biriminden iade işlemi için uğraşmayın tekrar bordro düzenleyin.
Burada muhasebe biriminden iade istenilmesinden bahsetmemin sebebi, iade işlemi yapılırken tahsil sırasındaki faizin de geri iade edilecek olması. Sıfırdan 1/3 bordrosu hazırladığınızda personelin ödediği faiz geri iade edilmemiş oluyor.
İlgiliden kişi borcu tahsili sırasında, personel kişi borcunu ödemeyip iş muhakemata gittiyse ve avukat vekalet ücreti vs işin içine girmişse bunun iadesi ile ilgili bilgim bulunmamakta. Ancak vekalet ücreti ve harç&masrafların iadesinin mümkün olduğunu sanmıyorum.
Göreve iade edilen personele ait maaşın kurum hesabında kalıp ilgilinin hesabına geçmemesi gibi hatalar ile karşılaşılmış. Bu hatanın giderilmesi ile ilgili olarak Sedat ATLAS Hocam ilgilinin maaş bilgi girişi ekranında TC Kimlik Numarasını silip tekrar yazarak çözüm bulduğunu belirtti. Bu bilgi için kendisine teşekkür ederiz.
--
Geçmiş dönem maaşlarının KBS de hesaplanması;
KBS de cari yıl ve bir önceki yıl için münferit maaş hesaplaması yapılabiliyor. Ancak burada dikkat edilmesi gereken hususlar var. Her ay için ayrı ayrı hesaplama yapılması gerekli. Bu hesaplamalar onaylanmadan bırakılacağı için Gelir Vergisi Matrahı her ay aynı oluyor. Yani bu bordroları bilgisayarımıza indirerek GV yönünden müdahalede bulunmamız gerekli.
Nisan 2017 döneminde başımıza bela olan zorunlu bes kesintisini de Nisan 2017 dönemine ait hesaplama işleminden önce kesinti alanında tanımlamamız gerekiyor. Kesinti ekleyemiyorum diyenleri şimdiden duyar gibiyim :) Maaş kartında işlem kodunu "ücretsiz izin dönüşü/memuriyete dönüş" olarak seçip kaydedin sonra kesinti ekranında zorunlu bes için işlem yapabileceksiniz. İşlem kodunu eski haline getirip kaydetmeyi unutmayın.
Personelinizin geçmişe dönük terfi alma durumu var ise hesaplama yapmadan önce terfi kararını isteyin. Terfinin geçerli olduğu ayda maaş bilgi ekranından terfi girişini yapın. Daha sonra geçmişe dönük terfi işlemi yapmak için uğraşmamış olursunuz.
Personeliniz Nisan 2017 döneminden sonra Zorunlu BES sisteminden ayrılmış ve akabinde ihraç edilmiş ise tekrar Zorunlu BES sistemine kaydedilmeyecek ve kesinti işlemi yapılmayacaktır. Ancak personel başka bir kurumda iken ihraç edilmiş ve göreve iade sırasında yeni kurumda işe başıyor ise tekrar Zorunlu BES girişi yapılması gerekiyor. Bu husus ile ilgili bireysel emeklilik şirketiniz ile görüşebilirsiniz.
Ek Açıklama.png
2017 ve 2018 yıllarına ait hesaplama işlemi bitirdikten sonra bu bordorları bilgisayarımıza indireceğiz. Ödemeyi KBS manuel bordro girişinden yapmanız daha doğru olacaktır. MYS den yapmak isterseniz icmal düzenlemeniz gerekir. Bunun için KBS maaş raporları ekranında "Kişi Bazında Maaş Dökümleri" ekranını açarak "Maaş Kart Bordro Dökümü" seçeneği ile alacağınız raporu kullanabilirsiniz. İsterseniz kendi icmalinizi de düzenleyebilirsiniz.
Adsız.png
Aldığımız rapor şu şekilde görünecek;
Adsız2.png
Raporu xls formatında alırsak en sona bir sütun oluşturabiliriz. Toplamları bu sütunda alarak icmal oluşturmuş oluruz. Sadece ödeme yapacağınız ayları yazın, önceki aylarda değerler sıfır olmalı. İndirmiş olduğumuz maaş bordrolarındaki bilgileri bu tabloya yazabileceğiniz gibi, üstte de belirttiğim üzere kendi icmal bordronuzu da oluşturabilirsiniz.
Ben ödememi KBS manuel bordro girişi ile yapacağım. (Yapamadım :) ) MYS den ödeme yapmak isteyenler için ÖEB ile ilgili ekran görüntülerini konuya daha sonra ekleyeceğim. (İcmal Eklenmiştir, ÖEB ilerleyen dönemde eklenecektir)
Ek Açıklama.png
Ödemenin KBS den yapılması ile ilgili dikkat etmeniz gereken konu emsan verileridir. 5434 e tabi personelin manuel bordro girişindeki kesenek ve primleri emsan veri dosyasında intibak sütununa yansır. Asıl kesenek bildiriminde bu intibak sütunundaki tutarı silip ayrıca bildirimde bulunmalısınız. Buna dikkat edin yoksa İPC ile karşılaşabilirsiniz. 5510 a tabi personelde ise terfi/kıst maaş emsan veri dosyasında birden fazla satır oluşur. Hülasa, bu bilgileri silmeden bildirimi göndermemelisiniz.
Ödemenin KBS yada MYS den yapılması yapacağınız bildirimi değiştirmiyor. Sadece KBS den yapılan ödemede emsan veri dosyasını kesenek uygulamasına yükledikten sonra bu tutarları silmeniz gerekiyor.
------------------------------------------------------------------------------------------------

09/11/2018 tarihli ek bilgi:

Arkadaşlar KBS Bordro Girişi ekranından giriş yaptıktan sonra hesaplama ekranında hata ile karşılaştım. Büyük ihtimalle tutarların yüksek çıkmasından kaynaklandı. Elbette kesin hata sebebini bilmiyorum. Ödemeyi MYS den yapmak zorunda kalacağım.

-------------------------------------------------------------------------------------------------
03/12/2018 tarihli ek bilgi:

5510 sonrası personelin geçmişe dönük maaşlarını hesaplayabilmeniz için icmal maaş bordrosu hesaplama tablosu oluşturulmuştur. Birkaç veri girerek otomatik olarak hesaplama yapmak için aşağıdaki konuya ekli dosyayı kullanabilirsiniz.
https://www.mutemetler.com/forum/konu/5510-sonrasi-toplu-maas-hesaplama-tablosu.7284/
 
Dikkat
Bu Konu Tarafımdan yazılmış ve Telif Hakkındaki Forum Kurallarını Kabul Ediyorum.

Ekli dosyalar

Son düzenleme:

Eren Yasin

V.I.P

Altın Üye
Kayıtlı Üye
Katılım
29 Ocak 2018
Mesajlar
1,588
Puanları
318
Çalıştığınız Bakanlık
Adalet Bakanlığı
Düzeltme: KHK ile ihraçtan iade edilen personellere sendika ödeneği ödenmemesi ile görüş yazısı mevcut.
KHK ile iade sendika ödeneği konusu
Maaşları KBS den hesaplamadan önce sendika kesinti bilgilerini silmeniz gerekecek.
 
Üst Alt