• Konu Başlıklarına ait Mesaj içerikleri Misafirlere Blur sistemi ile karartılmıştır. İçeriği net olarak görüntülemek için üye olmanız gerekmektedir.

Editörün Seçimi GSS gönderimi tüm detaylar 21 günlük bedelli dahil

denizaydiner

Uzman Mutemet

Uzman Mutemet
Kayıtlı Üye
Katılım
27 Eylül 2017
Mesajlar
61
Puanları
43
Yaş
35
Çalıştığınız Bakanlık
adalet bakanlığı
Çalıştığınız İl/İlçe
diyarbakır
21 gün askere gidenlerin 5510 Sayılı Kanun sonrası göreve başlayan personel yönünden(ilk defa göreve 01/10/2008 tarihinden sonra başlayan bir başka deyişle 5434 Sayılı Kanuna tabi hizmeti olmayanlar)

21 gün bedelli olarak askere giden 5510 Sayılı Kanun sonrası personelin askere gittiği güne kadar olan primleri günü gününe Kesenek Bilgi sisteminden gönderilmesi gerekmektedir.

Örnek: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir Okulda 5510 Sayılı Kanunun 4/1-c maddesine tabi olarak öğretmen olarak görev yapan (657 4/A maddesine tabi KADROLU PERSONEL) sigortalı 18/01/2019 tarihinde 21 günlük bedelli askerlik hizmetini yapmak üzere görevinden ayrılmıştır.
İlgilinin 15/01/2019-17/01/2019 tarihleri arasında 3 günlük kıst primlerinin Kesenek Bilgi Sisteminden “Asıl Mahiyette” bildirge içerisinde 3 gün olarak veya Ek mahiyette sadece bir dönem “Geçmişe dönük olarak ödenen maaş ait bildirim”ek bordro sebebinde 3 gün olarak gönderilmesi gerekmektedir.

Ancak bilindiği üzere ilgililerin kurumdan ayrılma bilgileri KBS sistemine geç yansıtıldığından ve TXT dosyaları ayın 15 nden önce hazırlandığı için genellikle kurumlarca primler ayın 15 nci günü peşin olarak (30 gün olarak ) olarak gönderilmektedir. Örneğimizdeki sigortalı adına 3 gün prim gönderilmesi gerekmekte isede ayın 15 nci günü primler Asıl Mahiyette seçeneğinden 30 gün olarak(27 gün fazlasıyla ) bildirildiği için fazla gönderilen 27 günlük kısım (3 günlük kıst prim hariç- geriye kalan 27 günlük kısmı) için Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Primler Daire Başkanlığından iade talebinde bulunulması gerekmektedir.

Unutmayınız: 5510 Sayılı Kanun sonrası göreve başlayan personel adına ilgililerin askere gitmek üzere görevinden ayrıldıkları tarihe kadar primlerin günü gününe gönderilmesi gerekmektedir. Şayet ayın 15 nci günü primler 30 gün olarak gönderilmiş ise ayın 15 nden sonra askerlik nedeniyle görevden ayrılan personel için parmak hesabı yapılarak(günü gününe prim hesap edilerek) gönderilmesi gereken prim kaç gün ise fazla gönderilen tutarlar için SGK Primler Daire Başkanlığından Kurumca resmi bir yazı ile iade talebinde bulunulması gerekmektedir.

AYNI DÖNEM İÇİNDE ASKERE GİDEN ve YİNE AYNI DÖNEM İÇİNDE ASKERDEN DÖNENLERİN PRİMLERİ:
Öncelikle dönem kavramını ifade edelim:
Dönem kavramı ayın 15 nci günü başlayıp bir sonraki ayın 14 üne kadar GEÇEN süreç sigortalılar için dönem kavramıdır.

21 gün bedelli olarak askere gidenler aynı dönem içinde askere gitmiş ve askerden dönmüş ise bu sigortalılar için aynı dönem içinde askere gitmiş ve gelmiştir diyeceğiz.

Örnek:
İlgili 5510 sayılı kanun sonrası personel olup 16/12/2018 tarihinde askerlik görevini yapmak üzere görevinden ayrılmıştır. Bakmakla yükümlü bulunduğu eş,çocuk anne ve babası yoktur.05/01/2019 tarihinde askerlik hizmetini tamamlamış ve 07/01/2019 tarihinde görevine başlamıştır. İlgilinin askere gitmek üzere görevinden ayrıldığı tarih (16/12/2018) ve askerlik dönüşü göreve başladığı tarih(05/01/2019) aynı döneme rastlamaktadır.
Yukarıda da belirtildiği üzere 15/12/2018 tarihinde başlayan ve 14/01/2019 tarihinde biten süreç bizim için Aralık dönemi olup ilgilide Aralık dönemi içerisinde askere gitmiş ve ve askerlik dönüşü göreve başlamıştır. Bir başka deyişle ilgilinin askerlik süresi aynı dönem aralığında kalmaktadır(Aralık dönemi 15/12/2018 de başlayıp 14/01/2019 da biten süreç)
Örneğimizdeki sigortalı adına ne kadar gün prim gönderilecektir.

İlgili 5510 Sayılı Kanun sonrası personel olduğundan primler parmak hesabı bir başka deyişle günü gününe gönderilecektir. Öyleyse 16/12/2018 tarihinde askere giden personel adına 15-16/12/2018 tarihleri arasında geçen süre için parmak hesabı 1 gün prim gönderilmesi gerekmektedir.
İlgili 07/01/2019 tarihinde de görevine başladığından 07/01/2019 ila 14/01/2019 tarihleri arasında 8 gün kıst prim gönderilmesi gerekmektedir.
Ayrıca ilgilinin askerden terhis olduğu tarihin ertesi gününden itibaren (terhis olduğu 05/01/2019 gününden bir sonraki gün başlamak üzere 06/01/2019 tarihi) yeniden göreve başladığı tarihe kadar( 07/01/2019 tarihine kadar )bir gün (1 gün) Kesenek Bilgi Sistemi Aylıksız İzinli Personel GSS Başlığı Ek Mahiyette sadece bir dönem”Asıl bordro ile gönderilemeyen GSS primi” ek bordro sebebinden genel sağlık sigortası primi gönderilmesi gerekmektedir.
Kıst primlerine gelince
İlgili adına 15/12/2018 tarihinde 30 gün prim gönderilmişti
Askere gittiği tarih: 16/12/2018 buradan 1 gün prim gönderilmesi gerekiyor
Askerden dönüp göreve başladığı tarih: 07/01/2019 buradan gelmesi gereken prim 07/01-14701/2019 arası 8 gün
Toplamda gönderilmesi gereken prim gün sayısı 8+1=9 gün
İlgili aynı dönem içinde askere gidip geldiği için askere gidiş ve askerlik dönüş tarihleri aynı dönmem içinde olduğundan ve Kurum
15/12/2018 tarihinde Asıl Bildirge içerisinde 30 gün prim göndermişti gönderilmesi gereken prim gün sayısı 1+8 =9 gün gönderilen prim 30 gün 30-9=21 gün fazla bu 21 gün fazla gönderilen primin iadesi için SGK Sigorta primleri Genel Müdürülüğü Primler Daire Başkanlığından (Mithatpaşa Cad.No:7 Sıhhiye/ANKARA adresi) iade talebinde bulunulması gerekmektedir.
Butür durumlarda yani bir başka deyişle aynı dönem için askere giden ve dönenler için askerlik dönüşü


21 gün bedelli olarak askere gidenlerden Bakmakla yükümlüsü bulunanlar(bakmakla yükümlü olduğu anne,baba,eş,çocuk) :

Bakmakla yükümlüsü bulunan ve 21 gün bedelli olarak askere gidenlerin GSS primlerinin gönderilmesi

Örnek: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir Okulda 5510 Sayılı Kanun un 4/1-c maddesine tabi olarak öğretmen olarak görev yapan (657 4/A maddesine tabi) sigortalı 29/01/2019 tarihinde 21 günlük bedelli askerlik hizmetini yapmak üzere görevinden ayrılmıştır. 18/02/2019 tarihinde askerden terhis olmuş 21/02/2019 tarihinde askerlik dönüşü görevine başlamıştır.
İlgilinin bakmakla yükümlü bulunduğu çocuğu, çalışmayan eşi ve hiçbir geliri bulunmadığı için kendinden dolayı sağlık yardımı alan anne ve babası bulunmaktadır.
İlgilinin 29/01/2019 tarihine kadar ocak 2019 dönemine ait 14 gün kıst ve 16 gün ise GSS primi gönderilmesi gerekmektedir.

Ancak 15/01/2019 tarihinde primler Asıl Mahiyette bildirge içerisinde 30 günlük olarak gönderilmiş ise Sosyal Güvenlik kurumu Primler Daire başkanlığından yalnızca 16 günlük %11 ve %9 tutarlarının iadesi istenecek bakmakla yükümlü bulunduğu şahıslar olduğu için genel sağlık sigortası primlerinin iadesi istenmeyecektir. KBS den veri alan bir kurumlar gss priminin gönderilmesini sağlanması için KBS den 18 kodunu gss kesilir kodunu işaretlemesi gerekmektedir. İlgilinin Bakmakla yükümlüsü bulunduğundan 15/02/2019 tarihi geldiğinde ilgili adına Aylıksız izinli personel GSS başlığı Asıl Mahiyette seçeneğinden Genel sağlık sigortası priminin gönderilmesi gerekmektedir.
Örneğimizdeki sigortalı 22/02/2019 tarihinde göreve başladığından 22/02/2019 tarihinden 14/03/2019 tarihine kadar kıst primleri Kesenek Prim Başlığı Ek Mahiyette sadece bir dönem “geçmişe dönük olarak ödenen maaşa ait bildirim” ek bordro sebebinden kıst priminin gönderilmesi gerekmektedir.
İlgili adına KBS den 18 kodunu neden işaretleyin diyoruz çünkü ilgilinin bakmakla yükümlüsü var ve ilgili adına GSS primi kesilmesi gerekiyor ancak ilgilinin önceden askerlik dönüşü hangi tarihte göreve başlayacağı öngörülemediğinden 15/02/2019 tarihinde ilgili adına Aylıksız izinli personel GSS Başlığı Asıl Mahiyette seçeneğinden 30 günlük gss primi gönderilmesi gerekmektedir.
Ancak ilgili 22/02/2019 tarihinde askerlik dönüşü göreve başladığından ve 22/02/2019 tarihinden 14/03/2019 tarihine kadar kıst primler için gss primleride yer alacağından evvelce 15/02/2019 tarihinde Aylıksız izinli personel GSS Başlığı Asıl Mahiyette seçeneğinden 30 gün olarak gönderilen primlerden 22/02/2019 tarihine kadar geçen süre 7 gün hariç olmak üzere 23 gün gss priminin SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü primler Daire Başkanlığından iadesi talep edilecektir.

Not: 21 gün askerlik hizmetini yapmak üzere görevinden ayrılanlardan bakmakla yükümlüsü bulunan sigortalılar adına askerlik dönüşü göreve başlayacakları tarihe kadar genel sağlık sigortası priminin gönderilmesi yasal bir zorunluluktur.


21 gün bedelli olarak askere gidenlerden Bakmakla yükümlüsü bulunmayanlar:

Bakmakla yükümlüsü bulunmayan (bekar olan veya evli olmakla birlikte eşi kendi sigortalılığından faydalan anne veya babası bulunmakla birlikte anne ve babası kendi sigortalılığından faydalanan) 21 gün bedelli olarak askere gidenlerin primlerinin gönderilmesi

Örnek : Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir Okulda 5510 Sayılı Kanun un 4/1-c maddesine tabi olarak öğretmen olarak görev yapan (657 4/A maddesine tabi) sigortalı 18/01/2019 tarihinde 21 günlük bedelli askerlik hizmetini yapmak üzere görevinden ayrılmıştır. 08/02/2019 tarihinde askerden terhis olmuş 14/02/2019 tarihinde askerlik dönüşü göreve başlamıştır. İlgili bekar olup bakmakla yükümlü bulunduğu anne ve babası da bulunmamaktadır.(Bakmakla yükümlü bulunduğu şahıslar bulunmamaktadır.)

İlgilinin 14-15/02/2019 tarihleri arasında geçen 1 günlük kıst primlerinin Kesenek prim başlığı ek mahiyette sadece bir dönem” geçmişe dönük olarak ödenen maaşa ait bildirim” ek bordro sebebinden 1 günlük olarak gönderilmesi gerekmektedir.

İlgilinin askerlik nedeniyle görevinden ayrıldığı 18/01/2019 tarihine kadar ocak 2019 dönemine ait 3 gün kıst prim gönderilecektir.
İlgili adına 15/01/2019 tarihinde primler 30 gün olarak gönderilmiş ise Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünden 27 gün iade iade talebinde bulunulması gerekmektedir.

İlgilinin bakmakla yükümlüsü bulunmadığı için askerden terhis olduğu tarihe kadar genel sağlık sigortası primlerini Silahlı Kuvvetler karşıladığından terhis olduğu tarihten sonraki gün olan 09/02/2019 ila göreve başladığı 14/02/2019 tarihine kadar geçen 5 günlük gss primlerinin en geçe 10 gün içerisinde Aylıksız izinli personel GSS Başlığından ek mahiyette sadece bir dönem “Asıl bordro ilke gönderilemeyen gss primi” ek bordro sebebinden Ocak dönemi olarak 5 gün gönderilecek oluşan idari para cezasının sistemden kaldırılabilmesi için çok acil Sgk Primler Daire Başkanlığına hitaplı bir üst yazı (resmi yazı) ile konu bildirilecektir. Primler Daire Başkanlığının oluşan idari para cezasını kaldırabilmesi için işlemin yapıldığı gün faks çekilmesi gerekmektedir. İdari para cezasına SGK İl Müdürlükleri işlem yaptığından il Müdürlüğünce işlem yapılmadan faks çekilmesi gerekmektedir. Geç gönderilen yazılarda Primler Daire Başkanlığınca müdahale şansı kalmamakta itirazın SGK İl Müdürülüklerine yapılması gerekmektedir.
Buna göre askerden dönen sigortalıların gss primlerinin göreve başladıkları tarihten itibaren en geç 10 gün içinde Aylıksız izinli personel GSS Başlığı Ek Mahiyette sadece bir dönem” Asıl bordro ile gönderilemeyen GSS primi” ek bordro sebebinden gönderilerek resmi üst yazının çok ivedi 0312 433 35 54 numaralı faksa gönderilmesi gerekmektedir.

21 Gün Askerlik dönüşü göreve başlayanların primleri:

21 Gün askere giden askerden dönenlerin GSS primleri (Bakmakla yükümlüsü bulunanlar)

Örnek:
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir Okulda 5510 Sayılı Kanun un 4/1-c maddesine tabi olarak öğretmen olarak görev yapan (657 4/A maddesine tabi) sigortalı 23/01/2019 tarihinde 21 günlük bedelli askerlik hizmetini yapmak üzere görevinden ayrılmıştır. İlgili 13/02/2019 tarihinde de terhis olmuş 15/02/2019 tarihinde göreve başlamıştır.
İlgili adına 15/01/2019 tarihinde Asıl bildirge içerisinde
İlgilinin Bakmakla yükümlüsü bulunduğu için ilgilinin göreve başlayacağı 15/02/2019 tarihine kadar genel sağlık sigortası primi gönderilecektir.
Şayet 23/01/2019 tarihinde askerlik nedeniyle görevinden ayrılan ve bakmakla yükümlüsü bulunan (bakmakla yükümlü bulunduğu çocuğu ve eşi bulunmaktadır.) İlgilinin askerlik dönüşü göreve başladığı 15/02/2019 tarihine kadar genel sağlık sigortası primlerinin kesintisiz olarak gönderilmesi gerekmektedir.
Ancak 15/01/2019 tarihinde primler 30 günlük olarak gönderilmiş ise primler 14/02/2019 tarihine kadar hizmet olarak alındığından 15/01/2019 tarihinde peşin 30 gün olarak gönderilen primlerden 23/01/2019 tarihine kadar geçen süre hariç (8 günlük süre hariç) 22 gün primler Sosyal Güvenlik kurumu Primler Daire başkanlığından yalnızca 22 günlük %11 ve %9 tutarları istenecek ilgilinin bakmakla yükümlüğü bulunduğundan 15/01/2019-14/02/2019 tarihleri arasında (ocak 2019 dönemi) gönderilen primlerden genel sağlık sigortası primlerinin iadesi istenmeyecektir.

Örnek:
Örnek: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir Okulda 5510 Sayılı Kanun un 4/1-c maddesine tabi olarak öğretmen olarak görev yapan (657 4/A maddesine tabi) sigortalı 27/01/2019 tarihinde 21 günlük bedelli askerlik hizmetini yapmak üzere görevinden ayrılmıştır. 16/02/2019 tarihinde askerden terhis olmuş 26/02/2019 tarihinde askerlik dönüşü görevine başlamıştır.
İlgilinin bakmakla yükümlü bulunduğu çocuğu, çalışmayan eşi ve hiçbir geliri bulunmadığı için kendinden dolayı sağlık yardımı alan anne ve babası bulunmaktadır.
İlgilinin 27/01/2019 tarihine kadar ocak 2019 dönemine ait 13 gün kıst ve 17 gün ise GSS primi gönderilmesi gerekmektedir.

Ancak 15/01/2019 tarihinde primler Asıl Mahiyette bildirge içerisinde 30 günlük olarak gönderilmiş ise Sosyal Güvenlik kurumu Primler Daire başkanlığından yalnızca 13 günlük %11 ve %9 tutarlarının iadesi istenecek bakmakla yükümlü bulunduğu şahıslar olduğu için genel sağlık sigortası primlerinin iadesi istenmeyecektir. KBS den veri alan bir kurumlar gss priminin gönderilmesini sağlanması için KBS den 18 kodunu gss kesilir kodunu işaretlemesi gerekmektedir. İlgilinin Bakmakla yükümlüsü bulunduğundan 15/02/2019 tarihi geldiğinde ilgili adına Aylıksız izinli personel GSS başlığı Asıl Mahiyette seçeneğinden Genel sağlık sigortası priminin gönderilmesi gerekmektedir.
Örneğimizdeki sigortalı 26/02/2019 tarihinde göreve başladığından 26/02/2019 tarihinden 14/03/2019 tarihine kadar kıst primleri Kesenek Prim Başlığı Ek Mahiyette sadece bir dönem “geçmişe dönük olarak ödenen maaşa ait bildirim” ek bordro sebebinden kıst priminin gönderilmesi gerekmektedir.
Askere giden ve bakmakla yükümlüsü bulunan sigortalılar için KBS den 18 kodunu işaretlemeyi unutmayınız İlgili adına KBS den 18 kodunu neden işaretleyin diyoruz çünkü ilgilinin bakmakla yükümlüsü var ve ilgili adına GSS primi kesilmesi gerekiyor ancak ilgilinin önceden askerlik dönüşü hangi tarihte göreve başlayacağı öngörülemediğinden ilgili adına 15/02/2019 tarihinde ilgili adına Aylıksız izinli personel GSS Başlığı Asıl Mahiyette seçeneğinden 30 günlük gss primi gönderilmesi gerekmektedir.

Ancak ilgili 26/02/2019 tarihinde askerlik dönüşü göreve başladığından ve 26/02/2019 tarihinden 14/03/2019 tarihine kadar kıst primler için gss primleride yer alacağından evvelce 15/02/2019 tarihinde Aylıksız izinli personel GSS Başlığı Asıl Mahiyette seçeneğinden 30 gün olarak gönderilen primlerden 26/02/2019 tarihine kadar geçen süre 11 gün hariç olmak üzere 19 gün gss priminin SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü primler Daire Başkanlığından iadesi talep edilecektir.

Not: 21 gün askerlik hizmetini yapmak üzere görevinden ayrılanlardan bakmakla yükümlüsü bulunan sigortalılar adına askerlik dönüşü göreve başlayacakları tarihe kadar genel sağlık sigortası priminin gönderilmesi yasal bir zorunluluktur.
 

Ekli dosyalar

iconium

V.I.P

Altın Üye
Kayıtlı Üye
Katılım
30 Mayıs 2018
Mesajlar
50
Puanları
8
Yaş
35
Çalıştığınız Bakanlık
Adalet Bakanlığı
Paylaşımınız için teşekkür ederiz. Adliyemizde eşiyle birlikte çalışan ve 1 çocuğu olan 5510 Sayılı Kanuna tabi zabıt kâtibi personelim 16/02/2019 tarihinde askere gidecek. Bana sonradan bilgi geldiği için Şubat maaşını da yapmış bulunduk.

1- Kişi eşiyle birlikte aynı kurumda çalışıyor, ancak çocuğu olması nedeniyle GSS primi gönderilmesi gerekiyor mu?
2- SGK, KBS ve kesenek yönünden dikkat etmem gerekenler nedir?

yardımınız için şimdiden teşekkür ederim.

Bu arada kişi bedelli olarak yapacak askerliğini.

bir not daha personel kadrolu çalışan.
 

Mehmet AKDEMİR

Site Admin

Yönetici
Site Yöneticisi
Katılım
10 Mart 2018
Mesajlar
5,226
Puanları
403
Yaş
40
Çalıştığınız Bakanlık
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü
Çalıştığınız İl/İlçe
Van/Tuşba
Paylaşımınız için teşekkür ederiz. Adliyemizde eşiyle birlikte çalışan ve 1 çocuğu olan 5510 Sayılı Kanuna tabi zabıt kâtibi personelim 16/02/2019 tarihinde askere gidecek. Bana sonradan bilgi geldiği için Şubat maaşını da yapmış bulunduk.

1- Kişi eşiyle birlikte aynı kurumda çalışıyor, ancak çocuğu olması nedeniyle GSS primi gönderilmesi gerekiyor mu?
2- SGK, KBS ve kesenek yönünden dikkat etmem gerekenler nedir?

yardımınız için şimdiden teşekkür ederim.
Tam maaşını yapmışsınız,
Hak etmediği kadar kişi borcu açacaksınız.
SGK primlerinin iadesini isterken %12 GSS yi geri istemeyiniz.
 

ERKİN CAN YALÇIN

PREMİUM

Premium Üye
Kayıtlı Üye
Katılım
29 Kasım 2017
Mesajlar
50
Puanları
18
Yaş
35
Çalıştığınız Bakanlık
ADALET BAKANLIĞI
Çalıştığınız İl/İlçe
MALATYA
16 şubatta gidene 1 günlük kıst yaptım kesenekleri bildiriyoruz.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

iconium

V.I.P

Altın Üye
Kayıtlı Üye
Katılım
30 Mayıs 2018
Mesajlar
50
Puanları
8
Yaş
35
Çalıştığınız Bakanlık
Adalet Bakanlığı
Deniz bey açıklamalarınız için çok teşekkürler. Benim de kadrolu bir personelim (5510 Sayılı Kanuna Tabi) 16.02.2019 tarihi itibariyle bedelli askerlik için ayrılacak. Aynı dönem içerisinde (Mart maaşından önce) göreve başlayacak. Şubat maaşını yaptık. 1 çocuğu var ve eşi de memur.
Yukarıdaki açıklamalara göre

1- SGK çıkışı olacak mı?
2- Keseneklerini tam mı göndereceğiz?
3- KBS'den çıkış işlemi yapılacak mı?

Sürecin ne şekilde işleyeceği konusunda sırasıyla bir anlatım yapabilecek üstadlara şimdiden teşekkür ederim.
 

denizaydiner

Uzman Mutemet

Uzman Mutemet
Kayıtlı Üye
Katılım
27 Eylül 2017
Mesajlar
61
Puanları
43
Yaş
35
Çalıştığınız Bakanlık
adalet bakanlığı
Çalıştığınız İl/İlçe
diyarbakır
SGK ve KBS çıkışlarını yapabilirsiniz. Keseneklerini tam yollayın SGK'ya , kişi göreve başladığı zaman kaç gün çalışmadıysa onun sgk'dan mahsup istersiniz,
 

Fatih Mehmet DAĞ

ßâßâ Mùtêmêt☻
Uzman Mutemet
Kayıtlı Üye
Katılım
28 Temmuz 2015
Mesajlar
805
Puanları
73
Çalıştığınız Bakanlık
Sağlık Bakanlığı
Çalıştığınız İl/İlçe
Yozgat/Yerköy
Memurlar için Kesenek bilgi sisteminden Tescilli İşlemlerden ücretsiz izinli ( bakmakla yükümlü veya değil )
4B Sözleşmeli personel yada 4D sürekli işçiler içinde E-bildirge prim bildirirken eksik gün 0 eksik gün nedeni askerlık yaparsınız.
 
Üst Alt