• Konu Başlıklarına ait Mesaj içerikleri Misafirlere Blur sistemi ile karartılmıştır. İçeriği net olarak görüntülemek için üye olmanız gerekmektedir.

Editörün Seçimi gerek 5434 gerek 5510 statü hatası (slaytta örnek var)

denizaydiner

Uzman Mutemet

Uzman Mutemet
Kayıtlı Üye
Katılım
27 Eylül 2017
Mesajlar
61
Puanları
43
Yaş
35
Çalıştığınız Bakanlık
adalet bakanlığı
Çalıştığınız İl/İlçe
diyarbakır
İlk defa göreve 5510 Sayılı Kanunun yürürlüğünden önce (01/10/2008 tarihinden önce) başlayan, ( 5434 Sayılı Kanuna tabi olarak görev yapan) personelin primleri sehven 5510 Sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra görev yapan personelle birlikte gönderilmiş ise dönüştürme işlemi gerçekleştirilirken 5434 Sayılı Kanuna tabi olarak görev yapan Devlet Memurlarının Eylül 2015 tarihinde tazminat tutarlarında değişiklik olduğundan

Ağustos 2015 tarihine kadar bir tahakkuk Eylül 2015 ve sonrası ayrı tahakkuk olmak üzere iki ayrı tahakkuk oluşturulması gerekmektedir.

5510 Sayılı Kanunun yürürlüğünden sonra göreve başlayanlarla birlikte gönderilen primlerin 5434 Sayılı Kanuna göre düzeltme(dönüştürme) işlemleri gerçekleştirilirken( Statü hatalarının düzeltilme işlemleri gerçekleştirilirken )Eylül 2015 döneminden önce başlayıp Eylül 2015 döneminden sonra da devam eden hizmet sürelerinin statü düzeltilme işlemleri için sistemin fazla tutar hesaplanmaması için mutlak suretle iki ayrı tahakkuk oluşturulması gerekmektedir.

Şöyleki; Ağustos 2015 döneminden önce başlayıp Ağustos 2015 döneminden sonra devam eden hizmet süresini Ağustos 2015 dönemine kadar bir düzeltme işlemi Eylül 2015 döneminden sonrası için ise ayrı bir düzeltme işlemi yapılması gerekmektedir.

Örneğin: İlgilinin Mart 2013 ila Ağustos 2016 dönemleri arasında çalışması mevcuttur ve primleri sehven 5510 Sayılı Kanunun yürürlüğünden sonra göreve başlayan personelle birlikte gönderildiği tespit edilmiştir. (primleri hatalı statüde gönderilmiştir.)

Statü düzeltme işlemleri yapılırken Ağustos 2015 döneminden önce başlayan hizmeti için Mart 2013 ila Ağustos 2016 dönemleri arası düzeltme işlemi için iki ayrı bildirge düzenlenecektir.

Mart 2013 ila ağustos 2015 dönemleri arasında geçen süre için düzeltme işlemi yapılacaktır.
Eylül 2015 dönemi ila Ağustos 2016 dönemleri arası ise ayrı bir tahakkuk oluşturulacaktır.
Kısacası Eylül 2015 dönemi bir milat olarak baz alınacak olursa Eylül 2015’e kadar ayrı Eylül 2015 ve sonrası da ayrı bir tahakkuk şeklinde yapılacaktır.
Bir başka deyişle hizmet başlangıcı ve hizmet sonu olarak tek bir tahakkuk yapılmayacak iki ayrı tahakkuk oluşturulacaktır.

Primleri sehven 5510 Sayılı Kanun sonrası personelle birlikte gönderilen ve 5434 Sayılı kanuna göre Ağustos 2015 döneminden önce başlayıp Ağustos 2015 döneminden önce biten düzeltme işlemlerinde herhangi bir sorun olmamaktadır.

Örneğin Mart 2014 döneminde başlayan ve Ağustos 2015 döneminde biten hizmet süresinin statü düzeltme işlemi yapılırken seçilecek dönem aralığında Başlangıç: Mart 2014 Bitiş: Ağustos 2015 dönemi seçilmek suretiyle tek bir tahakkuk oluşturulacaktır.

Yine Eylül 2015 döneminden sonra başlayıp bu tarihten sonra devam eden hizmetler için statü düzeltme işlemlerinde herhangi bir sorun bulunmamaktadır.

Şayet Statü düzeltme işlemi yapacağınız personelin Eylül 2015 döneminden önce başlayıp Eylül 2015 ve sonrası devam eden hizmeti mevcut ise

Örneğin İlgilinin statü hatası Eylül 2015 ila Nisan 2016 dönemleri arasında Dönem Aralığı Başlangıcı : Eylül 2015 Bitiş: Nisan 2016 seçilmek suretiyle tek bir tahakkuk oluşturulacaktır.

Burada dikkat edilecek husus Eylül 2015 döneminden önce başlayıp Eylül 2015 sonrasında devam eden hizmetlerde statü düzeltme işlemlerinin Eylül 2015’e kadar bire Eylül 2015 den sonra bir olmak üzere ayrı ayrı iki ayrı tahakkuk oluşturulacağıdır.

Sehven 5434 sayılı kanuna tabi olarak gönderilip 5510 Sayılı Kanun sonrası olarak yapılacak düzeltme işlemlerinde hizmet hangi tarihte başlarsan başlasın tek bir tahakkuk oluşturulacaktır.DİKKAT
01/10/2008 tarihinden önce (maaşlarını ayın on beşinde alanlar için 15/10/2008 tarihinden) tarihinden önce vekil öğretmenlik, vekil memurluk, vekil hemşirelik, vekil ebelik, yedek subaylık veya 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/A maddesine tabi bir gün bile kadrolu hizmeti olanlar 5434 Sayılı Kanuna tabi olmak zorundadırlar.
Kesenek Bilgi sisteminden Kesenekleri 5510 Sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce göreve başlayan(5434 Sayılı Kanun atabi) personel olarak gönderilir.

Önemli Açıklama:
Not: 01/10/2008 tarihinden öncede olsa 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine tabi olarak çalışanların sosyal güvenlik yönünden primleri eski adıyla (SSK kapsamında ) 5510 Sayılı Kanunun 4/1-a maddesi uyarınca gönderilmekte olup 15/10/2008 tarihinden önce 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine tabi olarak geçen hizmeti olanların kamu kurumunda diğer memurlarla birlikte iş ve işlemleri yürütmekle birlikte sosyal güvenlik yönünden 5434 Sayılı Kanuna tabi (5434 sayılı Kanun kapsamında) olarak düşünülmesi, kabul edilmesi mümkün değildir. Diğer bir deyişle 15/10/2008 tarihinden önce 657 4/B maddesine tabi olarak görev yapan personel sözleşmeli personel olup kadrolu personelin primleri ile karıştırılmaması gerekmektedir.
İlgilinin 01/10/2008 tarihinden önce 657 Sayılı devlet Memurları kanunun 4/B maddesine tabi (sözleşmeli ) hizmeti olması ilgilinin 5434 Sayılı Kanuna tabi olmasını gerektirmez.
İlgilinin 5434 Sayılı Kanuna tabi olabilmesi için 01/10/2008 tarihinden önce
vekil öğretmenlik, vekil memurluk, vekil hemşirelik, vekil ebelik, yedek subaylık veya 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/A maddesine tabi bir gün bile kadrolu hizmetinin olması gerekmektedir. 01/10/2008 tarihinden önce bu hizmetlerden biri yoksa ilgiliye 5434 Sayılı Kanuna tabidir diyemeyiz. Ayrıca ilgilinin 01/10/2008 tarihinden önce 4/B li hizmetinin olması sigortalının 5434 Sayılı Kanuna tabi olmasını gerektirmez. 657 4/B hizmeti olanlar eski adıyla SSK’lı personeldir(5510 Sayılı Kanunun 4/1-a maddesine tabi prim ödeyenler grubuna girerler)

İlk defa göreve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/A maddesine tabi olarak 01/10/2008-15/10/2008(maaşlarını ayın on beşinde alanlar için 15/10/2008 maaşını ayın 1 nde alanlar için 01/10/2008 tarihi) tarihinden sonra göreve başlayanların primleri 5510 Sayılı Kanun sonrası personel olarak gönderilir./bu sigortalılar 5510 Sayılı Kanun sonrası personel olarak adledilir/değerlendirilir.

Kesenek Bilgi sisteminde primler 5510 Sayılı Kanun sonrası göreve başlayan personel olarak değerlendirilir ve primleri 5510 Sayılı Kanun sonrası personel olarak gönderilir.

5434 ve 5510 Sayılı Kanun sonrası göreve başlayanların kesenek/prim oranları ile emeklilik şartları birbirinden çok çok farklıdır.

Buna göre 5434 sayılı Kanuna tabi olması gerekirken primleri sehven 5510 Sonrası personel olarak gönderilen,
5510 Sayılı Kanun sonrası göreve başlayıp primleri sehven 5434 sayılı kanuna tabi olarak gönderilenlerin primlerinin Kesenek Bilgi sistemi üzerinden düzletilmesi gerekmektedir.
Hatalı statüden gönderilen primler düzeltilmediği sürece ilgililere emekli aylığı bağlama işlemlerindegecikmelere, sorunlara neden olmaktadır.
İlk defa göreve 5510 Sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra başlayan(01/10/2008 tarihinden önce hizmeti bulunmayanların) ve çeşitli nedenlerle primleri sehven 5434 Sayılı Kanuna tabi olarak(5510 Sayılı Kanunun yürürlüğünden önce göreve başlayanlar) olarak gönderilenlerin Primlerin Kesenek Bilgi Sistemi üzerinden düzeltilmesi işlemleri :

İlk defa göreve 5510 Sayılı Kanunun yürürlüğünden sonra başlayıp(01/10/2008 tarihinden sonra göreve giren) Primleri Sehven 5434 Sayılı Kanuna tabi olarak gönderilenlerin;

Bu tür yapılan yanlışlıkların düzeltme işlemleri ilgililerin görevli oldukları Kurumları tarafından yapılması gerekmekte olduğundan ilgilinin emeklilikte geçerli hizmet süresi yönünden daha fazla mağdur edilmemesi için ikinci bir yazışmaya mahal verilmeksizin internet üzerinden
www.sgk.gov.tr adresinde yer alan
Kesenek Bilgi Sistemine giriş yapılır
Kamu İdaresi Bilgi Ekranından Kullanıc adı ve şifre giriş yapılır
Kesenek Prim Başlığı altında yer alan
Ek Mahiyette (bir veya birden fazla dönem)’e tıklandığında
açılan pencerede,
1- İlgili maaş ödemelerinin yapıldığı dönem seçilip(Peşin 15 i Peşin 1 i),

2- Personel statüsü bölümüne “5510 sayılı kanundan sonra sigortalı olanlar”
3- Ek Bordro Sebebi alanına “Yanlışlıkla 5434 sayılı kanuna tabi olarak bildirim yapılması” seçeneği seçilip,
4- Ek bordoya esas maaş ödemesinin yapıldığı tarihi kısmına düzeltmenin yapıldığı tarih(güncel tarih) yazılıp,

5- Ait olduğu dönem aralığına ise ilgilinin düzeltmelerinin yapılacağı ayın başlangıcı ve bitişi yazılıp ( örneğin ilgili Nisan 2013 ve Haziran 2014 dönemleri arasında primleri sehven hatalı gönderilmiş ise Başlangıç: Nisan 2013 Bitiş: Haziran 2014 yazılacaktır.)

6- Ek bordro yapılan iştirakçiye ait bilgiler bölümüne ilgiliye ait (T.C. Kimlik numarası,emeklilik sicil numarası bilgisi) bilgiler yazıldıktan sonra,

7- Kullanıcı Adı ve şifre bölümüne 12 haneli(1 veya 2 nolu kullanıcı adları ile) 12 haneli kullanıcı adı ve şifreler girildikten sonra

TAMAM butonu ile ilerlenir.

ekrana ilgiliye ait anılan dönemlere ait bilgiler gelecektir.

Ekrana hatalı statüde gönderilen ilgili aylar sütunlar halinde yansıyacaktır.
İlgilinin hatalı statüde gönderilen ilgili aylarda olması gereken derece kademe ek gösterge kıdem yılı tazminat tutarı ve PEK toplamları girilerek
gönder butonuna tıklandığında,

Sistemimizce daha önce ilgili adına göndermiş olduğunuz prim tutarları ile giriş yaptığınız kesenek tutarları arasında fark oluşması halinde ilave edilecek tutarda gösterilecektir.
İşlemi tamamladıktan sonra Kesenek Bilgi Sisteminde ilgiliye ait 5434 sayılı kanuna göre yanlış hesaplanan tutarlar yerine doğru olan 5510’a göre hesaplanmış prim tutarlarının girişi yapılmış olacaktır.
Bildirge numaranızı not ediniz.
Kesenek Bilgi sistemi Kamu İdaresi Bilgi Ekranı Tahakkuk alanından bildirge çıktınızı alarak saymanlık aracılığı ile ödenmesini sağlayınız.


ÖRNEK :
İlgili 5510 Sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra göreve başlayan bir personel olmakla birlikte
Primleri Nisan 2013 ila Eylül 2016 dönemleri arasında sehven 5434 Sayılı Kanuna tabi olarak görev yapan (diğer bir ifade ile 5510 Sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce göreve başlayan personel)personel ile birlikte gönderildiği anlaşılmıştır.

Söz konusu hata 15 10 2016 tarihinde fark edilmiş (anlaşılmış) ve aynı gün(15/10/2016 tarihinde) sistem üzerinden düzletme işlemi gerçekleştirilecektir.

Statü düzeltme işlemleri sonucunda kurum alacağınız oluşursa Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığına yazılı talepde bulunarak fazla tutarların Kurumunuza iade edilmesini sağlayınız.

ÖRNEĞİMİZ İLE İLGİLİ YAPILACAK İŞLEMLER:

KESENEK BİLGİ SİSTEMİ

KAMU İDARESİ BİLGİ EKRANINA GİRİŞ YAPINIZ

KESENEK PRİM BAŞLIĞI ALTINDA YER ALAN

Ek Mahiyette (bir veya birden fazla dönem) ’e tıklayınız (önünüze pencere açılacaktır.)

Ekrana yansıyan açılan pencerede,

- İlgili maaş ödemelerinin yapıldığı dönem seçilip,(ayın kaçıncı günü maaş almakta ise peşin ayın 15i peşin 1 i v.s. )

- Personel statüsü bölümüne “5510 sayılı kanundan sonra sigortalı olanlar”(ilgili ilk defa göre 5510 Sayılı kanun sonrası başlamıştır.)

- Ek Bordro Sebebi alanına “Yanlışlıkla 5434 sayılı kanuna tabi olarak bildirim yapılması” seçeneği seçilip,(yanlışlıkla/sehven 5434 Sayılı kanuna tabi olarak görev yapıldığından/ilgili 5510 S.K. sonrası personel olduğundan )

- Ek bordoya esas maaş ödemesinin yapıldığı tarihi kısmına düzeltmenin yapıldığı tarih yazılıp,(düzeltme işlemi hangi gün yapılıyor ise o tarihi yazınız)

Örneğimizde düzeltme işlemi 15/10/ 2016 tarihinde yapıldığından ek bordroya esas maaş ödeme tarihi alanına (15/10/2016 tarihi yazılacaktır.)

  • Ait olduğu dönem aralığına ise ilgilinin düzeltmelerinin yapılacağı ayın başlangıcı ve bitişi yazılıp (Başlangıç: Nisan 2013 Bitiş: Eylül 2016 yazılacaktır.)
  • Ek bordro yapılan iştirakçiye ait bilgiler bölümüne ilgiliye ait bilgiler yazıldıktan sonra,
- Kullanıcı Adı ve şifre girildikten sonra

TAMAM butonu ile ilerleyiniz.

ekrana hatalı prim gönderilen ilgili aylar ekrana yansıyacaktır.
5510 sayılı kanun gereği hesaplanan kesenek tutarları girilip gönder butonuna tıklandığında,
sistemimizce daha önce ilgili adına göndermiş olduğunuz prim tutarları ile giriş yaptığınız kesenek tutarları arasında fark oluşması halinde ilave edilecek tutarda ayrı bir bildirge olarak gösterilecektir.
Kurumunuzca ödenmesi gereken fark tutarı oluşması halinde bildirgenizi saymanlığınıza ulaştırarak ödenmesini sağlayınız.

Evvelce yatırılan tutarlar ile yeniden oluşan tutarlar arasında Kurumumuza fazla gönderildiği tespit edilen tutarlar var ise SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığı Sıhhiye/ANKARA adresinden fazla gönderilen tutarların resmi yazı ile istenilmesi gerekmektedir.

5434 Sayılı Kanuna tabi olup primleri Yanlışlıkla(sehven) 5510 sayılı kanunun yürürlük tarihinden sonra göreve başlayan personelle birlikte gönderilenler (5434 olarak gönderilmesi gerekmekte iken sehven 5510 sonrası personelle birlikte primleri gönderilenler)

5434 Sayılı Kanuna tabi olarak görev yapmakta olup primleri sehven 5510 sayılı kanunun yürürlüğünden sonra sigortalı olarak bildirimde bulunanların primlerinin düzeltme işlemleri;

kesenek Bilgi Sistemi
Kamu İdaresi Bilgi Ekranına kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapınız
Kesenek Prim Başlığı altında yer alan
Ek Mahiyette (bir veya birden fazla dönem)’e tıklandığında açılan pencerede,
- İlgili maaş ödemelerinin yapıldığı dönem seçilip(peşin ayın 1 i peşin 15 i v.s.),
- Personel statüsü bölümüne “5510 sayılı kanundan önce sigortalı olanlar”
- Ek Bordro Sebebi alanına “Yanlışlıkla 5510 sayılı kanuna tabi olarak bildirim yapılması” seçeneği seçilip,
- Ek bordoya esas maaş ödemesinin yapıldığı tarihi kısmına düzeltmenin yapıldığı tarih yazılıp, (Örneğin 15 10 2016 tarihinde düzeltme işlemi gerçekleştirilmiş ise ek bordroya esas maaş ödeme tarihi alanına 15 10 2016 tarihi yazılacaktır.)

- Ait olduğu dönem aralığına ise ilgilinin düzeltmelerinin yapılacağı ayın başlangıcı ve bitişi yazılacaktır. (örneğin hatalı gönderilen dönemler ocak 2015 ile Eylül 2016 arasında ise Başlangıç: Ocak 2015 Bitiş: Eylül 2016 olarak yazılacaktır.)

- Ek bordro yapılan iştirakçiye ait bilgiler bölümüne ilgiliye ait bilgiler yazıldıktan sonra,

Kesenek Bilgi Sistemi 12 haneli (1 nci ve 2 nci kullanıcı adı ile) kullanıcı adı ve şifre girildikten sonra
TAMAM butonu ile ilerleyiniz.

ekrana ilgilinin hatalı statüden gönderilen süreler sütunlar halinde yansıyacaktır.

Hatalı statüden gönderilen İlgili dönemlerde emekli keseneğine esas derece,kademe,ek gösterge, kıdem yılı v.b. unsurları girilmek suretiyle

Dikkat terfi tarihini boş geçmeyiniz tefi tarihine bilmiyorsanız 4 tane sıfır rakamı giriniz

Gönder butonu tıklandığında

sistem daha önce ilgili adına göndermiş olduğunuz prim tutarları ile düzeltme işlemi için SONUCU giriş yaptığınız unsurlar arasında para farkı oluşması halinde ekrana yansıyan bildirge içerisinde tutarlar bildirgeye yansıyacaktır.

Gönder butonu ile veriler sisteme kaydedildikten sonra Bildirge numaranızı not ediniz.

Kesenek Bilgi Sistemi Kamu İdaresi Bilgi Ekranı tahakkuk alanından bildirge numaranızla sorgulama işlemi yaparak bildirge çıktınızı alarak süresi içerisinde ödenmesi için Kurumunuz saymanlığına ulaştırınız.

ÖRNEK:

İlgili Genel bütçeye tabi ayın 15 nci günü peşin maaş alan ve 5434 Sayılı Kanuna tabi sigortalı olmakla birlikte ocak 2015 ile Eylül 2016 dönemleri arasında primler sehven 5510 Sayılı Kanun sonrası göreve başlayan personelle birlikte gönderilmiştir.
Söz konusu hata 15 10 2016 tarihinde fark edilerek aynı gün sistem üzerinden düzeltme işlemi gerçekleştirilmiştir.
Yapılacak işlemler:

Öncelikle belirtmek gerekirse 5510 Sayılı Kanundan 5434 Sayılı Kanuna göre dönüştürme işlemi yapılırken Eylül 2015 öncesi başlayıp Eylül 2015 ve sonrasında da devam eden hizmetlerde dönüştürme işlemi yapılırken iki ayrı bildirge düzenlenecektir.
Şöyleki ; Ağustos 2015 e kadar ayrı bir bildirge Eylül 2015 ve sonrası için ise ayrı bir bildirge oluşturulacaktır. (İki ayrı bir bildirge düzenlenecektir./oluşturulacaktır.)

Kesenek Bilgi Sistemi Kamu İdaresi Bilgi ekranına 12 haneli kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılır.
Kesenek Prim Başlığı altında yer alan
Ek Mahiyette (bir veya birden fazla dönem)’e tıklandığında
açılan pencerede,
- İlgiliye maaş ödemelerinin yapıldığı dönem seçilip(peşin ayın 15 i),

- Personel statüsü bölümüne “5510 sayılı kanundan önce sigortalı olanlar”

- Ek Bordro Sebebi alanında “Yanlışlıkla 5510 sayılı kanuna tabi olarak bildirim yapılması” seçeneği seçilip,

- Ek bordoya esas maaş ödemesinin yapıldığı tarihi kısmına düzeltmenin yapıldığı tarih yazılıp, (Örneğimizde 15 10 2016 tarihinde düzeltme işlemi gerçekleştirilmiş olduğundan ek bordroya esas maaş ödeme tarihi alanına 15 10 2016 tarihi yazılacaktır./İşlem yapılan güncel tarih yazılacaktır.)


- Ait olduğu dönem aralığına ise ilgilinin düzeltmelerinin yapılacağı ayın başlangıcı ve bitişi yazılacaktır. (örneğimizde hatalı gönderilen dönemler Ocak 2015 ile Eylül 2016 arasında olduğundan
Eylül 2015 ve sonrasında devam eden hizmetler mevcut olduğundan
İki ayrı bildirge hazırlanacaktır.
Birinci bildirgede Başlangıç: Ocak 2015 Bitiş: Ağustos 2015 olarak yazılacaktır.)
İkinci tahakkuk: Başlangıç: Eylül 2015 Bitiş: Eylül 2016 olarak yazılacaktır.)

- Ek bordro yapılan iştirakçiye ait bilgiler bölümüne ilgiliye ait bilgiler/T.C. Kimlik no, emeklilik sicil no ad,soyad yazıldıktan sonra,

Kesenek Bilgi sistemi kullanıcı adı(1 ve 2 nolu kullanıcı adı) ve şifre girildikten sonra

TAMAM butonu ile ilerleyiniz.

ekrana ilgiliye ait evvelce hatalı gönderilen dönemler yansıyacaktır.


İlgiliye ait hatalı gönderilen dönemlerde 5434 sayılı kanun gereği hesaplanan kesenek tutarları girilip(oluşturulacak birinci tahakkuk da Ocak 2015 den ağustos 2015 dönemine kadar ikinci tahakkukta Eylül 2015 den Eylül 2016 dönemine kadar derece, kademe, ek gösterge ve kıdem yılı unsurları girilmek suretiyle

gönder butonuna tıklandığında,

sistem daha önce ilgili adına (5510 Sayılı Kanun sonrası personele göre) göndermiş olduğunuz prim tutarları ile giriş yaptığınız kesenek unsurlarına göre hesap edilecek tutarlar arasında fark oluşması halinde ilave edilecek tutar bildirge içerisinde gösterilecektir.

Anlatılanlara ait görsel anlatım ekte yer almaktadır.

Kurumunuzca ödenmesi gereken fark tutarı oluşması halinde oluşan bildirgenizi saymanlığınıza ulaştırarak süresi içerisinde ödenmesini sağlayınız
.

Statü düzeltme işlemleri sonucunda dönüştürme işleminden sonra kurumunuzca fazla yatırıldığını düşündüğünüz tutarlar var ise (kurum alacağınız oluşursa ) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığına yazılı talepte bulunarak fazla tutarların Kurumunuz saymanlığına iade edilmesini sağlayınız.
 

Ekli dosyalar

Hüseyin ÇEVİK

Site Admin

Yönetici
Site Admin
Uzman Mutemet
Altın Üye
Kayıtlı Üye
Katılım
30 Nisan 2018
Mesajlar
2,019
Puanları
328
Yaş
34
Çalıştığınız Bakanlık
Milli Eğitim Bakanlığı
Çalıştığınız İl/İlçe
Çorum/Bayat
Hocam elinize sağlık paylaşım için.
Arkadaşların gözünden kaçmaması için tekrardan Eylül 2015 tarihini alıntılıyorum. Hata yapma ihtimalinin yüksek olduğu bir husus.

Ağustos 2015 tarihine kadar bir tahakkuk Eylül 2015 ve sonrası ayrı tahakkuk olmak üzere iki ayrı tahakkuk oluşturulması gerekmektedir.
 

R.P.

Uzman Mutemet & Moderatör

Yönetici
Moderatör
Uzman Mutemet
Altın Üye
Kayıtlı Üye
Katılım
7 Mayıs 2018
Mesajlar
1,561
Puanları
328
Yaş
59
Çalıştığınız Bakanlık
M.E.B.
Çalıştığınız İl/İlçe
Nevşehir / Merkez
Gerek Açıklamalar Gerekse slayt oldukça net bir çalışma olmuş emeği geçenlere teşekkür ederim.
 

AYKADO

PREMİUM

Premium Üye
Kayıtlı Üye
Katılım
25 Eylül 2018
Mesajlar
19
Puanları
13
Yaş
53
Çalıştığınız Bakanlık
SAĞLIK BAKANLIĞI
Çalıştığınız İl/İlçe
TEKİRDAĞ/SÜLEYMANPAŞA
Hocam çok teşekkürler ellerinize sağlık çok ayrıntılı bir sunum olmuş.
 

Hüseyin ÇEVİK

Site Admin

Yönetici
Site Admin
Uzman Mutemet
Altın Üye
Kayıtlı Üye
Katılım
30 Nisan 2018
Mesajlar
2,019
Puanları
328
Yaş
34
Çalıştığınız Bakanlık
Milli Eğitim Bakanlığı
Çalıştığınız İl/İlçe
Çorum/Bayat
Üst Alt