• Konu Başlıklarına ait Mesaj içerikleri Misafirlere Blur sistemi ile karartılmıştır. İçeriği net olarak görüntülemek için üye olmanız gerekmektedir.

Köşe Yazıları Geçmişe Dönük Terfi Ödemesi ve SGK Bildirimleri

Eren Yasin

V.I.P

Altın Üye
Kayıtlı Üye
Katılım
29 Ocak 2018
Mesajlar
1,588
Puanları
318
Çalıştığınız Bakanlık
Adalet Bakanlığı
Geçmişe dönük terfi işlemlerinde çok fazla soru gelmektedir.
Başlıca sorular;
  • Terfi hesaplaması nasıl yapılacak?
  • Kesenek/prim kesilecek mi?
  • Kesenek/prim bildirimi nasıl yapılacak?
  • Ödeme MYS den mi yapılacak?
  • MYS bütçe tertipleri nelerdir?
  • vb
657 sayılı kanun 4. maddesi A fıkrasına tabi çalışan personellerin kesenek/prim hesaplamalarında farklılık bulunmaktadır. 657 4/A ya tabi personeller SGK yönünden 5510 4/1-C olarak tanımlanır.
E-devlet vb yerlerde kendinizi 4/C olarak gördüğünüzde bu 5510 yönünden 4/C dir. 657 4/C değildir.

5434 e tabi personel / 5510 öncesi personel:
Ekim 2008’den önce sandığa üye olmuş personellerdir. Askerlik vb nedenlerle Ekim 2008 öncesi emekli sandığına kaydı yapılanlar Ekim 2008 sonrası memurluğa başlasa dahi 5434 e tabi olarak kesenek/prim öderler.
5510 a tabi personel / 5510 sonrası personel:
Ekim 2008 ve sonrasında 657 4/A olarak göreve başlayan ve öncesinde sandığa üyeliği bulunmayan personellerdir.

Terfiye ait ödeme başlangıç tarihi: (5510 ve 5434)

Öncelikle derece/kademe terfisinde terfinin geçerlilik tarihi takip eden aybaşıdır. Burada takip eden aybaşı ayın 1 i değil 15 i dir. Yani 13/06/2018 tarihinde derece/kademe terfisi alan personelin terfi ödemesi 15/06/2018 tarihinden başlar.

Peki 15/06/2018 tarihinde terfi alan personelin terfi ödeme başlangıç tarihi nedir ? Bu hususta görüş sorulabilir ancak bizim yorumumuz 15/07/2018 tarihinden geçerli olduğu yönündedir. Sebebine gelince;

657 Sayılı Kanun
Madde 166 – (Değişik: 12/2/1982 - 2595/11 md.)

Kademe ilerlemesinde Devlet Memuru, bu ilerlemeye müstehak olduğu tarihi takip eden ay başından itibaren aynı derecenin bir ileri kademesine ait aylığa hak kazanır.
"Takip eden aybaşı" ibaresine göre 15/06/2018 tarihini takip eden aybaşı 15/07/2018 dir.

Terfi bordrosunda ödeme kalemleri nelerdir? (5510 ve 5434)
Terfi bordrosunda ilgiliye ödenecek kalemler değişkenlik gösterecektir. Personelin unvanı, çalıştığı kurum, ya da birim (merkez/taşra) vb değişkenler ödenecek kalemleri de değiştirmektedir.
Bu husus detaylı olup tek yazıda tüm değişkenleri açıklamak mümkün değildir.

Terfi farkı nasıl hesaplanır? (5510 ve 5434)
Terfi bordrosu hazırlamak için forumumuzda çeşitli excel vb uygulamalarda hazırlanmış elektronik tablolar bulunmaktadır.
(Terfi bordro programı vs programı şekilinde lanse edilse de aslında bunlar ayrı bir program değil, excel vb uygulamalarda hazırlanmış elektronik tablolardır. Makro içerenleri de bulunmakta olup, hesaplamayı yapmak diğerlerine göre daha basittir.)
Forumdan edindiğiniz hesaplama tabloları ile terfi farkını hesapladığınızda hangi unsurun nasıl bulunduğunu incelemeye çalışınız. Önemli olan hesaplama mantığını öğrenmenizdir. Hazıra alışmak kariyeriniz için iyi olmayabilir.

Terfi ödemesi hangi sistemde yapılır? (5510 ve 5434)
Yıl içindeki terfiler KPHYS terfi ekranından yapılır.
1.JPG
Terfisi yıl içinde olup, terfi ekranından hesaplama yapılamayacak durumlar da vardır;
Hizmet sınıfı veya unvan değişikliği gibi durumlarda maaş bilgi girişi ön yüzdeki* bilgileri değiştirmeden terfi ekranında gerekli oranları bulamayacağınız için öncelikle ön yüzdeki bilgileri değiştirmek zorunda kalacaksınız. Ön yüzdeki bilgileri değiştirdiğiniz an terfi ekranını kullanmanın bir anlamı kalmayacak haliyle. Eski ve yeni bilgiler aynı olunca KPHYS terfi hesaplayamaz.
*
2.JPG

Geçmiş yılları da kapsayan veya terfi ekranından hesaplama yapılamayan farklı durumlarda;
Ödemeyi yapabileceğiniz 2 yol bulunmakta. Birincisi yine KPHYS (terfi ekranından değil) ikincisi MYS.
Personel halen kurumunuzda görevli ise ödemeyi KPHYS den yapmanızı tavsiye ederiz.

Neden KPHYS tercih edilmeli?
  • Ödeme KPHYS den yapılınca kesenek/prim tutarları emsan text dosyasında otomatik gelir
  • Ödeme tarihinden sonra 10 günü kaçırıp ceza yeme riskiniz olmaz. Ödeme yapıldı mı diye takip etmek zorunda kalmazsınız.
  • Bütçe kodlarıyla IBAN la onay süreciyle harcama talimatı vs ile uğraşmazsınız.
  • Personel e-devletten bordrosunu görebilir sizden bordro istemez vakitten tasarruf edersiniz.
Ödeme MYS den yapılırsa gelir vergisi matrahı maaş kartında ilave edilmelidir.
Ödeme manuel bordro girişinden yapılmış ise önceden matraha ilaveyi otomatik yapıyordu ancak siz yine de matrahın artıp artmadığını kontrol edin.
Manuel bordro girişinde matrahın yazılacağı alan;
3.JPG
Maaş bilgi girişi ekranında vergi matrahının ilgili alana eklenmesi;
4.JPG

Ödemeyi MYS den yaptıktan sonra kesenek/prim bildirimini nasıl yapacağız diye düşünüyorsunuz. Kesenek/prim bildirimini de anlatacağız ancak fazla uğraşmamak için KPHYS yi kullanınız.
Hesaplamayı manuel (excel vb) yapacaksınız ancak KPHYS manuel bordro girişinden bilgileri gireceksiniz. Ayrıntılı bilgi;
https://www.mutemetler.com/forum/konu/kbs-manuel-maas-bordro-girisi-video-anlatim.5513/

%100 artış (5434)

5434’e tabi personelin kesenek ve primlerini ilgilendiren unsurlarda artış olduğu an bu tutarların tamamı %100 artış olarak sandığa ödenir. (5510’a tabi personelde %100 artış yoktur) Derece/kademe terfisi olmadığı halde %100 artış hesaplanan durumlarda olabilir. Kıdem yılı arttığında bu artış %100 artış olarak hesaplanmakta ve %100 artış tutarından sadece DV kesilmektedir.

%100 artışa örnek vermek gerekirse;

İlgili personel Mayıs ayında 1/3 iken 1/4 e yükseldi ve bu terfi mücbir sebeplerle Haziran ayında ödenecek.
1/3 iken 1/4 e yükselince sadece aylık tutar değişir yani gösterge 1440 tan 1500 e yükselir.
1500-1440=60------ 60*0,10855=6,51 TL
Kişinin aylığı 6,51 TL artacak ancak Mayıs ayına ait terfi bordrosunda bu tutar %100 artış olarak sandığa ödenecek.

Mayıs ayına ait terfi bordrosunda;
Aylık tutar 6,51 TL
Kişi %100 artış tutarı 6,51 TL
Devlet %100 karşılığı 6,51 TL
Sandığa ödenecek %100 artış tutarı 6,51+6,51 = 13,02 TL
Damga vergisi 6,51*0,00759= 0,05 TL
Net ele geçen tutar -0,05 TL
5.JPG

Gördüğünüz üzere Mayıs ayı terfi bordrosu eksi bakiye verdi.
Derece/kademe yükseldiğinde ÖHT yada Ek Ödeme artışı olsa idi bordro eksi bakiye vermeyecekti. Çünkü 5434’e tabi personelde ÖHT ve ek ödemeden kesenek/prim kesilmediği için (bazı ÖHT lerden kesilebiliyor ) bu tutarlar %100 artışa gitmeyecek, dv kesilerek ilgiliye ödenecekti.

Geçmiş yıl/yılları içerir terfi ödemesinin parçalı yapılması (5510 ve 5434)

İlgili personelin 13/12/2017 tarihinde terfisi var ve bu terfiye ait bilgi size 20/06/2018 tarihinde ulaştı.
Terfinin Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi (KPHYS) terfi ekranından hesaplama yapılması mümkün değildir. KPHYS halen geçmiş yıllara ait terfi işlemlerini yapamamaktadır. (Umarız bu sorun giderilir ve üzerimizden bir yük kalkar.)

Aralık 2017 dönemini elde (excel vs) hesaplayıp 2018 yılına ait terfiyi KPHYS den yaparsak ne olur? (5434)

%100 artış başlığında da anlattığım gibi ilk terfi döneminde %100 artış hesaplanmalıdır.
KPHYS terfi ekranında Ocak 2018 den geçerli terfi verirseniz Ocak 2018 dönemini %100 artış olarak hesaplayacaktır. %100 artış bu örnekte Aralık 2017 döneminde hesaplanmalıdır. Bu nedenle geçmiş yıl/yılları içerir terfilerde KPHYS terfi ekranı kullanılmamalıdır.
6.JPG

Matrah ve Vergi Oranları (5510 ve 5434)

En sık rastlanan hata/sorulardan biri de Gelir Vergisine ait matrah hesabı ile Damga ve Gelir Vergisi oranlarıdır.
2018 yılı Gelir Vergisi matrahı ilk dilimi (%15) 0-14.800,00 TL dir.
Gelir Vergisini hesaplarken vergi dilimini ödemenin yapıldığı yıl vergi dilimi olarak, Damga Vergisi oranını da yine ödemenin yapıldığı yılda geçerli oran olarak düşünmeniz gerekmektedir.
Çeşitli mahkeme kararları, vergi dairesi görüşleri vs mevcuttur. Ancak Gelir İdaresi Başkanlığı’nın aşağıdaki görüş yazısına göre hareket etmenizi tavsiye ediyoruz.
http://www.gib.gov.tr/node/93691


Kesenek/Prim Bildirimi (5434)
KPHYS terfi ve manuel bordro ekranlarından yapılan terfi ödemesine ait bildirim:
Bu iki senaryoda sizin artı yapacağınız herhangi bir işlem yoktur.
KBS den alınan emsan dosyasını kesenek uygulamasına yükediğinizde geçmiş dönem kesenek/prim toplamları intibak sütununa toplam tutarı ile birlikte gelmektedir.
Sadece terfi farkı ödemiş iseniz intibak sütununda kesenek rakamını bildirmenizde bir sorun çıkmıyor.
7.JPG

Açıkta iken göreve iade edilen yada ihraç sonrası göreve iade edilmiş personelin kesenek/primleri bu şekilde bildirilmeyecek. Bu durumda intibak sütunundaki rakamı silin. Bu husustaki bildirimi ayrı başlık altında anlatacağız.
Açıkta iken göreve iade kesenek/prim bildirimine ait konu linkleri:

5434 e tabi
5510 a tabi

MYS den ödemesi yapılan terfi ödemesine ait bildirim:
Bu şekilde terfi farkı ödemesi yapılan personelin kesenek/prim tutarları KPHYS emsan dosyalarında bulunmamaktadır. Ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde bildirimde bulunmanız gerekmekte.
https://kesenek.sgk.gov.tr/KesenekWeb/ adresinden giriş yaparak "Ek Mahiyette" "Bir veya birden fazla dönem" seçeneği ile açılan ekranda Ek bordro sebebi alanından "İntibak Tahsisi, İnzibati para cezası..." nı seçerek uygulamayı açıp en sağda bulunan intibak alanına toplam tutarı yazmanız gerekmektedir. Burada dikkat etmeniz gereken husus başlangıç ve bitiş döneminin aynı olmasıdır.
8.JPG
9.JPG

İkinci bir bildirim şekli de "ek mahiyette bir veya birden fazla dönem" altında "Emekli keseneğine esas unsurlarda yapılan hatalı bildirim..." seçeneğidir. Esasen doğru olan bu bildirim seçeneğidir.
10.JPG
11.JPG
12.JPG

Kesenek/Prim Bildirimi (5510 sonrası)
KPHYS terfi ekranlarından yapılan terfi ödemesine ait bildirim:

KPHYS terfi ekranından yapılan terfilere ait kesenek bilgileri ilgili ayın emsan dosyasına yansır.
Burada dikkat edilmesi gereken husus indirdiğiniz emsan txt dosyasında hem terfi hem de kıst maaş primlerinin bulunuyor olmasıdır.
Kıst maaşa ait primlerin bildirilmesi farklı bir konu olduğu için o konuya girmeyeceğiz.
Öncelikle terfiye ait primleri gösterir emsan txt dosyasını indirip SGK bildiriminde ne yapacağımıza bakalım.
13.JPG
Dosyamızı indirdikten sonra kesenek/prim bildireceğimiz ekranı açalım.
Bunun için "ek mahiyette bir dönem seçeneğini açıyoruz.
14.JPG
15.JPG

Uyarıya takılmadan devam ediyoruz.
16.JPG


KPHYS manuel bordro girişi ekranlarından yapılan terfi ödemesine ait bildirim:
KPHYS manuel bordro ekranından girilen primleri bildirim ekranında ayıklamamız gerekir.
Şöyle ki; asıl mahiyette bildirim yapacağımız zaman "Verileri Kontrol Et" dediğimizde hata ile karşılaşırız. Sebebi ise manuel bordro girişinden girdiğimiz her bordro için kişi adına bordro sayısı kadar satır oluşur. Yani aynı kişiye ait birden fazla satır oluşur. Asıl bildirgeyi verirken bu satırlar silinir ve üstteki anlatımda olduğu gibi bildirimde bulunulur.
Az önce indirdiğimiz emsan txt dosyasını bildirim ekranında seçin, tüm satırları silip yeni satır ekleyerek yada mevcut satırlardaki bilgileri değiştirerek bildirimde bulunun.

MYS den ödemesi yapılan terfi ödemesine ait bildirim:
Bu bildirim de manuel bordro girişindeki bildirimle aynıdır.
Daha önce herhangi bir aya ait indirdiğimiz 5510 say.Kanun (Kıst Maaş ve Terfi farkı) emsan txt dosyasını bildirim ekranında seçin, tüm satırları silip yeni satır ekleyerek yada mevcut satırlardaki bilgileri değiştirerek bildirimde bulunun.
 
Üst Alt