• Konu Başlıklarına ait Mesaj içerikleri Misafirlere Blur sistemi ile karartılmıştır. İçeriği net olarak görüntülemek için üye olmanız gerekmektedir.

Gündem Fazla Çalışma Ücreti (Nispi) tazminat kodu (KBS 13 Nolu Duyuru)

H.Tuğrul SÜMER

Site Admin

Yönetici
Site Yöneticisi
Katılım
30 Eylül 2014
Mesajlar
5,998
Puanları
403
Yaş
52
Çalıştığınız Bakanlık
TEKEL | MEB | Emekli
Çalıştığınız İl/İlçe
Balıkesir/Edremit
PERSONEL ÖDEMELERİ İLE İLGİLİ KBS DUYURUSU

SIRA NO: (13)

Bilindiği üzere, 2954 sayılı Kanunun Geçici 15 inci maddesinde; "Bu maddenin yürürlüğe girdikten sonra bir yıl içinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenen istihdam fazlası personel Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

Devlet Personel Başkanlığı, Kurum tarafından yapılan bu bildirimden sonra, 45 günlük süre içinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ihtiyaç fazlası olarak bildirilen personelin atama tekliflerini yapar. Atama teklifi yapılan Kurum ve kuruluşça ilgili personelin atamaları 15 gün içinde sonuçlandırılır.

Kurumda nakle tabi ihtiyaç fazlası personel, hangi ilde görev yapıyor ise aynı ile ataması gerçekleştirilir. Bu ilde söz konusu personelin atanacağı kadro bulunmaması halinde talep ettikleri 3 ili sırayla belirleyerek, tercih formlarını Türkiye Radyo Televizyonu Kurumu Genel Müdürlüğü'ne verir. Kurum aracılığıyla Devlet Personel Başkanlığına gönderilen bu tercihler, söz konusu atama teklifinde dikkate alınır. Bu nitelikte tercih bildirmeyen personelin işlemleri Devlet Personel Başkanlığınca yürütülür.

Kurumun nakle tabi personeli, Devlet Personel Başkanlığınca 657 sayılı Kanuna tabi bir göreve atanmaları halinde, kurumda almış oldukları aylık, ek gösterge varsa ikramiye, her türlü zam ve tazminat haklarının hepsini almaya devam ederler.

Kurum personelinin Devlet Personel Başkanlığınca yapılacak nakillerinde burada hüküm bulunmayan hallerde 4046 sayılı Kanun ile 217 Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır." hükmü getirilmiştir.

Bu kapsamda, Türkiye Radyo Televizyonu Kurumu Genel Müdürlüğünde istihdam fazlası olarak belirlenen personelin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak bir göreve naklen atanması durumunda, kurumda almış oldukları aylık, ek gösterge, varsa ikramiye ile her türlü zam ve tazminat haklarını almaya devam etmeleri öngörülmüştür.

Öte yandan, bu durumda olan personele Kurumunda aldığı fazla çalışma ücretinin yeni atandığı Kurumunda ödenmemesi gerektiğine yönelik Bakanlığımız Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün 26.09.2019 tarihli ve 45516914-10.11.05[460.324]-E.378542 26.09.2019 yazısında özetle; "2954 sayılı Kanunun Geçici 15 inci maddesi uyarınca Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünde istihdam fazlası olarak belirlenerek 657 sayılı Kanuna tabi bir göreve naklen ataması yapılan personele ödenmeye devam edilmesi öngörülen ödeme unsurları arasında fazla çalışma ücretine yer verilmemiş olduğundan, söz konusu personele anılan madde hükmü gereğincefazla çalışma ücreti ödenebilmesine imkan bulunmadığı değerlendirilmektedir." denilmektedir.

Söz konusu düzenleme ve buna bağlı olarak verilen görüş çerçevesinde Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sisteminden (KPHYS) maaş ödemesi yapılan ve Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Modülünde kayıtlı personelden; Maaş Bilgi Giriş Formundan 16-Fazla Çalışma Ücreti (Nispi) tazminat kodu girilen ve merkezden tespit edilenlerin 16- Fazla Çalışma Ücreti (Nispi) tazminat kodu silinmiş olup, merkezden tespit edilemeyenlerin ise harcama birimleri tarafından kontrol edilerek silinmesi gerekmektedir.

Bilgilerini ve duyuru ekinde yer alan Bakanlığımız (Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü) görüşüne göre işlem yapılması, bu durumda bulunan personele fazla çalışma dahil edilerek önceki aylarda yapılan fazla ödemeler için ise ilgili mevzuat hükümlerine göre gereğinin yapılmasını rica ederim.(e-İmzalıdır)
Yunus ELİTAŞ
Bakan a.
Muhasebat Genel Müdür V.


Ek: Görüş (2 sayfa)Dağıtım:

Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerine

Özel Bütçeli İdarelere

Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlara

81 İl Valiliği (Defterdarlık)ne

Merkez Saymanlık Müdürlüklerine
 

Ekli dosyalar

Çevrimiçi üyeler :
Altın Üye-Kayıtlı Üye Premium Üye-Uzman
Demo Üye

Forumda Üye Arayın

Üst Alt