• Konu Başlıklarına ait Mesaj içerikleri Misafirlere Blur sistemi ile karartılmıştır. İçeriği net olarak görüntülemek için üye olmanız gerekmektedir.

Köşe Yazıları 4924 Sayılı Kanuna Göre Çalışan Sözleşmeli Personelin Mali ve Sosyal Hakları

Menderes Özer

Uzman Mutemet

Uzman Mutemet
Altın Üye
Kayıtlı Üye
Katılım
15 Mayıs 2015
Mesajlar
1,248
Puanları
183
Çalıştığınız Bakanlık
Sağlık Bakanlığı
Çalıştığınız İl/İlçe
Bingöl
4924 SAYILI KANUNA GÖRE SÖZLEŞMELİ PERSONEL OLARAK ÇALIŞANLARIN MALİ ve SOSYAL HAKLARI

4924 Sayılı Kanun Nedir ?
Bu Yönetmelik, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları taşra teşkilatında 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna göre istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personelinin atanmalarına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir
Sözleşme Ücretleri Nasıl Belirlenir ve Nasıl Ödenir
1- Genel Bütçeden Ödenir
2- 657 Gibi peşin ödenmez çalıştıktan sonra ödenir
3- Sözleşme Ücreti Belirlenirken 657 4/B tavan ücreti esas alınır.
2018 yılının ilk 6 ayı için bu ücret 5296,80 TL'dir.
Sözleşme Ücreti Tespit Edilirken Hangi kriterlere bakılır
1-Görev Yapılan İl ve İlçenin gelişmişlik düzeyi
2- Personelin Unvanı
3-Hizmet Süresi

1-Görev Yapılan İl ve İlçenin gelişmişlik düzeyi : DPT tarafından hazırlanan '' ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralaması '' çalışmasında baz alınan il ve ilçelerinin gelişmişlik sıralamasına göre sağlık personelinin Kat sayıları Şu şekildedir.


Bazı İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması


Bingöl Merkez ve Sivas Koyulhisar da çalışan bir lisans mezunu 4924 sözleşmeli personel örnek alarak maaşının nasıl hesaplandığını göreceğiz.
Bingöl Merkez DPT tarafından hazırlanan '' ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralaması '' çalışmasında baz alınan il ve ilçelerinin gelişmişlik sıralamasına göre 3. Bölge de Sivas Koyulhisar ise 5. Bölgededir.

2- Personelin Unvanı : Çalışmamız Lisans Mezunu sağlık personeli içindir.
3- Hizmet Süresi: 4924 Sözleşmeli Personelin ücret tablosunda kullanılacak oranlar şu şekildedir.
a) - 0-5 Yıl arası hizmeti olanlara sözleşme brüt ücretinin % 96 'sı
b)- 5-15 Yıl arası hizmeti olanlara sözleşme brüt ücretinin % 98'i
c )-15 yıldan fazla hizmeti olanlara Sözleşme Brüt Ücretinin % 100 ' ü ödenir.
Hizmet sürelerinin değerlendirilmesinde memuriyette geçen diğer süreler göz önüne alınmaz . Yalnızca 4924 Sözleşmeli Statüde çalışılan süreler esas alınır.

Bingöl Merkez (3. Bölge) ve Sivas Koyulhisar (5. Bölge ) de görev yapan lisans mezunu hemşirenin 2018 yılı ilk altı 6 ay 4/B sözleşme brütü üzerinden vergi dilimine göre maaş hesaplamasıHesaplanma Yöntemi: 5296,80 (657 4/B Tavan Ücreti) X 0,92 (3. Bölge Ücret oranı)= 4873,06 Toplam Tutar
4873,06 X 0,96 (Hizmet Süresi 0-5 yıl olan personel ) = 4.678,13 (Sözleşme Brütü)
5296,80 (657 4/B Tavan Ücreti) X 0,95 (5. Bölge Ücret oranı)= 5031,96 Toplam Tutar
5031,96 X 0,96 (Hizmet Süresi 0-5 yıl olan personel ) = 4.830,68 (Sözleşme Brütü)

4924 sözleşmeli statüde çalışan personelin mali ve sosyal haklarının büyük bir kısmı 657 sayılı kanun ile benzerlik göstermektedir.
Nöbet ve İcap Ücreti, DSSÖ , Harcırah Ödemesi, Yiyecek yardımı , Giyecek yardımı ve Aile yardımı 657 Sayılı Devlet Memuru kanunundaki esaslar ile aynıdır. Yani bu konular için 657 de ki hükümler uygulanır.
4924 Sözleşmeli statüdeki Pratisyen Tabip 657 Sayılı kanundan farklı olarak Yabancı Dil Tazminatı Alamaz.
İzin ve rapor hakkındaki Hükümler.
Sözleşmeli Personelin İzinleri hususunda 657 sayılı Devlet memurları Kanunu Uygulanır
Rapor durumunda ise 30 günü aşan hastalık izinlerinde sözleşmeli personele yarım sözleşme ücreti ödenir.
4924 Sözleşmeli statüde görev yapan bir Lisans mezunu hemşirenin aynı yıl içerisinde 60 gün rapor aldığını varsayalım. İlk 30 Günde herhangi bir kesinti yapılmaz maaşında ancak ikinci 30 günlük raporunda ise sözleşme ücreti ikiye bölünerek ödenir.

Örnek : 0-5 Yıl arası Hizmet Süresi olan , Bingöl ' de görev yapan bir Lisans Mezunu hemşirenin Ocak ayında 30 gün, Şubat ayında da 10 Gün rapor almıştır. Maaşı nasıl hesaplanır.
Lisans Mezunu Hemşire Sözleşme ücreti =4.678,13 TL'dir.
Ocak ayında 30 gün rapor almıştır. Aynı takvim yılı için 30 gün hastalık izni hakkı olduğundan ocak ayındaki 30 Günlük raporundan herhangi bir kesinti yapılmaz.
Şubat ayında ise aldığı 10 günlük hastalık izninde , 10 gün sözleşme ücretinin yarısı ödenir.
4.678,13 TL / 30 =155,93 (Günlük Sözleşme Ücreti)
Normalde 155,93 TL Olan günlük sözleşme ücreti raporlu olduğu 10 gün için 155,93 / 2 = 77,96 (Günlük )olarak ödenir.
10 * 77,96 = 779,60
20*155,93 = 3118,60
Toplam Alacağı Brüt Ücret = 779,60+3118,60 =3898,20 TL'dir
 
Üst Alt